Lista aktualności Lista aktualności

Nowy dyrektor RDLP w Gdańsku.

4 kwietnia 2014 r. Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, odwołał ze stanowiska dyrektora RDLP w Gdańsku Zbigniewa Kaczmarczyka. Powołał na nie Jana Szramkę, dotychczasowego zastępcę dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej.

Jan Szramka ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie
- produkcyjność lasu (SGGW w Warszawie);
- organizacja i zarządzanie;
- euromenager XXI wieku (GFKM w Gdańsku).
W Lasach Państwowych pracował jako podleśniczy, nadleśniczy terenowy, nadleśniczy w Kolbudach i Gdańsku, inspektor, dyrektor OTL w Gdańsku, zastępca dyrektora i dyrektor RDLP w Gdańsku. Ostatnio był zastępcą dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej.  

Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Pasjonuje się hodowlą lasu i łowiectwem. Gra na saksofonie.