Lista aktualności Lista aktualności

NOWE FORUM DLA PROJEKTU

Projekt „Attractive Hardwoods” realizowany przez RDLP w Gdańsku na międzynarodowym Forum Miast i Regionów w Jasionce koło Rzeszowa.

     W dniach 5/6 czerwca 2019 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się międzynarodowe Forum Miast i Regionów zorganizowane w ramach tzw. Procesu Berlińskiego przez polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W trakcie licznych debat i seminariów delegaci pochodzący zarówno z naszego kraju jak też krajów tzw. zachodnich Bałkanów mieli okazję przedyskutować problematykę związaną z wyzwaniami związanymi z członkostwem w Unii Europejskiej oraz zapoznać się z polskimi rozwiązaniami dotyczącymi przygotowania do wstąpienia, do Wspólnoty. Integralnym elementem związanym z Forum była prezentacja wielu różnych projektów realizowanych na terenie Polski przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Stanowisko Lasów Państwowych, na którym zaprezentowano wystawę pt. „Las i Bałtyk” zrealizowaną w ramach projektu „Attractive Hardwoods” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zagraniczne delegacje ministrów i ambasadorów na czele z ministrem Jerzym Kwiecińskim, miały okazję zapoznać się z jej treścią, a co za tym idzie wirtualnie odwiedzić leśne tereny Południowego Bałtyku. Piotr Neubauer, zajmujący się koordynacją projektów rozwojowych w RDLP w Gdańsku przy wsparciu Katarzyny Wójcik z Nadleśnictwa Głogów (RDLP w Krośnie) oraz pracowników Wspólnego Sekretariatu Programu Południowy Bałtyk, w tym w szczególności Dominiki Butkiewicz oraz Katarzyny Sempołowicz – Lipskiej odpowiedzialnej za informację i komunikację, miał okazję przedstawić wieloletnią historię współpracy RDLP w Gdańsku ze Szwedzkim Zarządem Lasów oraz partnerami z Litwy i innych krajów. W ramach tej prezentacji przedstawiono zakres projektu „Attractive Hardwoods”. Na zakończenie złożono uczestnikom życzenia, w tym owocnej współpracy oraz, w imieniu dyrektora Bartłomieja Obajtka, wielu sukcesów w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Gratulujemy Koledze Piotrowi oraz wspierającym go osobom udanej wystawy!

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!