Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na roczny staż

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.

 

Termin złożenia dokumentów - 30 września 2022 r. (liczy się data wpływu podania)

Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej - 4 października 2022 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia.

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.