Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy się szkolą

Nowoczesna gospodarka leśna w świetle zachodzących zmian społeczno- środowiskowych

W dniach 12-13 X 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Choczewo odbyło się zorganizowane przez RDLP w Gdańsku oraz Zarząd Główny SITLiD szkolenie z zakresu prowadzenia cięć odnowieniowych w świetle zachodzących zmian społeczno-środowiskowych.
W szkoleniu wzięli udział: zastępcy nadleśniczych, inżynierowie nadzoru, kadra inżynieryjna z Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, a także przedstawiciele Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni. Pierwszego dnia, w trakcie zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Katedry Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Stanisława Drozdowskiego oraz dr inż. Kamila Bielaka, przekrojowo omówione zostały teoretyczne podstawy, historyczne uwarunkowania oraz społeczne aspekty  prowadzenia cięć odnowieniowych.

Harmonogram drugiego dnia szkolenia wypełniony został w całości przez wizytę na gruncie, oglądanie efektów pracy choczewskich leśników. Zaobserwowane w terenie sposoby inicjowania wzrostu i rozwoju młodego pokolenia lasu przy wykorzystaniu cięć odnowieniowych stały się polem nie tyko do wymiany doświadczeń, a także przyczynkiem do ożywionej dyskusji wśród uczestników szkolenia.

 

Dotychczasowe doświadczenia gdańskich leśników, w materii będącej przedmiotem szkolenia, pozwalają z ufnością patrzeć w przyszłość pomorskich lasów także w kontekście zmieniających się dynamicznie warunków przyrodniczych związanych ze zmianami klimatycznymi.

Wielofunkcyjna gospodarka leśna ukierunkowana na trwałość lasów, oparta jest na 3 filarach: ekologii, aspektach społecznych oraz ekonomii i stanowi fundament gospodarowania zasobami leśnymi.