Lista aktualności Lista aktualności

Już można wędrować nową trasą po Mierzei Sarbskiej.

Nadleśnictwo Lębork zaprasza na wędrówkę nowo otwartym szlakiem turystycznym po Mierzei Sarbskiej – miniaturze położonego nieopodal Słowińskiego Parku Narodowego.

Mierzeja Sarbska to wąski przesmyk lądu pomiędzy Bałtykiem a Jeziorem Sarbsko, w większości jest objęty ochroną rezerwatową i w dużej części leży w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Lębork.

O utworzeniu na tym terenie rezerwatu oraz objęciem go ochroną w ramach sieci Natura 2000 zdecydowały wyjątkowe walory krajobrazowe oraz przyrodnicze: mozaika ciekawych i cennych siedlisk takich jak wydmy białe i szare, bór bażynowy czy rzadko spotykane torfowiska w zagłębieniach pomiędzy wydmami. Te chronione, znajdujące się nad brzegiem morza tereny są atrakcyjne dla turystów, co stwarza poważne zagrożenia – głównie za sprawą antropopresji, czyli nadmiernego, trudnego do kontrolowania wpływu ludzi na rezerwat.

Aby ukierunkować ruch turystyczny i ograniczyć dzikie „przedepty”, Nadleśnictwo Lębork przygotowało szlak udostępniony dla pieszych i rowerzystów. Trasa prowadzi wzdłuż mierzei, umożliwia także poznanie różnorodność występujących tu siedlisk. Odnowiona trasa cieszy się również dużą popularnością wśród osób uprawiających nordic-walking. Warto podkreślić, że ze względu na zachowanie unikatowych terenów w możliwie niezmienionym stanie na obszarze mierzei zabroniona jest jazda konna.

Na szlaku rozmieszczono ławeczki, na których można odpocząć podczas wędrówki i poszerzyć swoją wiedzę o gatunkach i siedliskach chronionych w rezerwacie, opisanych na tablicach edukacyjnych. W jednym z podmokłych miejsc zamontowano drewnianą kładkę, aby w okresie wzrostu poziomu wody turyści mogli nadal poruszać się ścieżką bez przeszkód. Na szlaku utwardzono tylko część nawierzchni, pozostawiając resztę w niezmienionej postaci. Dzięki temu zachowano pierwotny, wydmowy charakter rezerwatu. W trakcie wędrówki wyznaczonymi trasami możliwe jest zejście na plażę i powrót brzegiem morza.

Turyści mają do wyboru jeden z dwóch wariantów trasy - zieloną (trasa trudna) i żółtą.

Pierwsza z nich, zielona prowadzi od Łeby drogą leśną wzdłuż mierzei do kolejnego zejścia nad morze, skąd można wrócić plażą do Łeby (ok. 12 km) lub, kierując się na południe, dotrzeć do parkingu przed rezerwatem (ok. 7,3 km; uwaga: miejscami trasa jest piaszczysta), a następnie do miejscowości Ulinia (kolejne 2,2 km). Natomiast druga trasa, żółta liczy ok. 5 km, poprowadzi drogą leśną do zejścia na plażę, a następnie w kierunku Łeby wzdłuż brzegu Bałtyku.

Odpowiednie poprowadzenie ścieżki w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku zapewnia ochronę najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, pozwalając jednocześnie zwiedzającym na obserwację zmieniającego się krajobrazu, począwszy od zbiorowisk leśnych, jak nadmorski sosnowy las bażynowy czy ponad stuletnie nasadzenia kosówki, poprzez płaty siedlisk wilgotnych i bagiennych ze stanowiskami woskownicy europejskiej, aż po wydmy i nadmorską plażę.

Szlak turystyczny powstał w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, który służy ochronie obszarów Natura 2000 położonych na terenie nadleśnictw. Źródłem finansowania projektu są fundusze unijne (Program Infrastruktura i Środowisko) oraz środki własne Lasów Państwowych.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!