Lista aktualności Lista aktualności

Jubileusz 75 lat leśnictwa gdańskiego

30 marca 1945 roku został wyzwolony Gdańsk. Jak donoszą źródła historyczne w mieście panował ogromny zamęt.

Jednak w tym chaosie podejmowano decyzje, których efekty widoczne są do dzisiaj. Już następnego dnia po tym, jak Gdańsk zyskał niepodległość, do pracy ruszyli…leśnicy. 1 kwietnia 1945 r. powołano Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, której 75-lecie świętuje w tym roku ponad 1000 zatrudnionych w niej pracowników, a wraz z nimi wszyscy przyjaciele pomorskich lasów.

Nikt nie jest w stanie policzyć ile sadzonek buków, dębów czy sosen posadziliśmy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat, jednak lesistość naszego regionu  wzrosła z niespełna 20 % w 1945 roku, do 36 % obecnie. To jeden z największych sukcesów wielu pokoleń pomorskich leśników - mówi Dyrektor Bartłomiej Obajtek. 

Nikt nie jest w stanie policzyć ile sadzonek buków, dębów czy sosen posadziliśmy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat, jednak lesistość naszego regionu  wzrosła z niespełna 20 % w 1945 roku, do 36 % obecnie. To jeden z największych sukcesów wielu pokoleń pomorskich leśników!

Jubileusz to doskonała okazja do podsumowań - co udało się w tym czasie osiągnąć, co jeszcze pozostało do zrobienia, z jakimi problemami trzeba się było w tym czasie zmierzyć?

W rubryce sukcesy możemy wpisać wiele pozycji. Wzrost lesistości Pomorza wpłynął na większe możliwości dostaw tak poszukiwanego, ekologicznego i potrzebnego surowca jakim jest drewno. W niemałym stopniu przyczyniło się to do rozwoju oraz wzrostu znaczenia gospodarczego regionu.  Poza tym dobrze wywiązujemy się ze swojej pracy na rzecz szeroko pojętego edukowania. Przedsięwzięć na mniejszą i większą skalę, których celem było i jest uświadamianie mieszkańcom znaczenia lasów oraz zasad prowadzenia w nich zrównoważonej gospodarki leśnej, każdego roku organizowaliśmy dziesiątki. Codziennie kształcimy też dzieci i młodzież w naszych obiektach dydaktycznych jak i w terenie, na leśnych szlakach edukacyjnych.

Specjalną troską otaczamy turystów i spacerowiczów odwiedzających pomorskie lasy. W najbardziej atrakcyjnych ternach leśnych powstały 431 różnego rodzaju szlaki turystyczne od ścieżek dydaktycznych po ścieżki zdrowia, szlaki rowerowe, szlaki konne, trasy biegowe, szlaki MTB, na trasach kajakowych kończąc - o łącznej długości 2 057 km. Oferujemy turystom i miłośnikom „wypadów” do lasu bazę wypoczynkową, na którą składają się łącznie 628 obiekty punktowe takie jak między innymi: 10 izb edukacyjnych, 46 miejsc odpoczynku, 369 miejsc postoju pojazdów, 5 pól biwakowych, 2 kwatery myśliwskie, 63 pokoje gościnne, 22 punkty widokowe, 11 zielonych klas.  

W ciągu 75 lat naszej działalności nauczyliśmy się godzić funkcje produkcyjną z ochroną przyrody i troską o zachowanie i powiększanie różnorodności biologicznej pomorskich lasów. Tylko w ostatnim 45-leciu liczba rezerwatów na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wzrosła z 33 do 80, a blisko 125 tys. ha powierzchni objęto programem ochrony Natura 2000.

Jesteśmy liderem w dziedzinie przywracania wody w lasach. Wiele nadleśnictw z ogromną korzyścią dla przyrody realizuje programy "małej retencji", a Nadleśnictwo Kaliska za swoje działania na tym polu, zostało laureatem konkursu ogłoszonego przez międzynarodową̨ organizację ekologiczną The Green Organization i zdobywcą nagrody International Green Apple Awards for Enviromental Best Practice. W 2006 roku uzyskało też tytuł Lidera Polskiej Ekologii.

W latach od 1995 r. do chwili obecnej wybudowaliśmy 351 nowych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 218 ha. Powstało 313 urządzeń hydrotechnicznych nawadniających pomorskie lasy, a to nie koniec inwestycji w tym zakresie. W  najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych 48 zbiorników o powierzchni 17 ha oraz 85 urządzeń technicznych do ich obsługi. Dzięki tym inwestycjom zatrzymaliśmy w lasach pomorza 16 281 195 m3 drogocennej wody. O droczynnym wpływie tych inwestycji na bioróżnorodność naszych lasów oraz łagodzeniu skutków zmian klimatycznych nie trzeba nikogo przekonywać. 

Hołdujący tradycji udowodniliśmy także, że idziemy z duchem czasu, a wręcz go wyprzedziliśmy. Nadleśnictwo Gdańsk było pierwszym w kraju, które miało swój profil na Facebooku, dzięki czemu otworzyło drzwi na nową i skuteczną formę komunikowania się ze społeczeństwem. Korzystanie ze zdobyczy technologicznych zaczęło się jednak znacznie wcześniej. Już w 1991 roku Lasy Państwowe przystąpiły do prac związanych ze stworzeniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, którego powszechne wdrożenie nastąpiło w roku 1995. W pracach tych czołową rolę odegrali leśnicy wywodzący się z terenu RDLP w Gdańsku. Złoty Laur przyznany w 2011 r. Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe w konkursie redakcji Businessman.pl na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje, to w decydującej mierze zasługa leśników informatyków z Gdańska.

Może się wydawać, że wszystko co najlepsze wydarzyło się w naszych lasach w ciągu ostatnich lat. Jednak to codzienna praca poprzednich pokoleń leśników, pozwala nam, którzy pracują w lasach dziś, odnosić takie sukcesy. To powojenni leśnicy odbudowywali zniszczone, przetrzebione i okaleczone działaniami wojennymi  drzewostany. Oni zakładali stowarzyszenia mające zapewnić ochronę lasu i stymulować jego bioróżnorodność. Kolejne pokolenie musiało zmagać się z pracą   w trudnym okresie przemian ustrojowych i organizacyjnych, jednocześnie walcząc z wielkimi plagami jakie dotknęły pomorskie lasy - od wichur, w tym tej najgroźniejszej z roku 2017, po gradację szkodników owadzich zagrażających ich trwałości. Warto przy tej okazji przypomnieć, że gdyby nie ogromne zaangażowanie leśników, gdańska dyrekcja wcale by nie istniała, gdyż w 1975 roku na siedem lat zniknęła z mapy polskich lasów. Tylko upór i determinacja naszych poprzedników spowodowały, że w 1982 roku dyrekcja została reaktywowana.

Najważniejsze, że już od 75 lat pracujemy tak, że choć pozyskujemy drewno, równocześnie zapewniamy realizowanie innych – istotnych dla społeczeństwa funkcji lasu, a on sam pod naszą opieką wciąż pięknieje, trwa i zmienia się dla kolejnych pokoleń.

W dniu 4 października br. pomorscy leśnicy wraz z Dyrektorem Bartłomiejem Obajtkiem spotkali się na uroczystej Mszy św. w Kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku, gdzie pod przewodnictwem Kapelana Gdańskich Leśników, Ks. Kanonika Jacka Tabora świętowali obchodzony Jubileuszu. Spotkanie zakończyło się wspólnym sadzeniem pamiątkowych drzew. Przy tej okazji rozdano ponad 1000 sadzonek drzewek leśnych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, którzy chętnie korzystali z tej jubileuszowej akcji pomorskich leśników.