Lista aktualności Lista aktualności

Jan Borkowski

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

    Pan Jan Borkowski w czerwcu 1983 r. ukończył Uniwersytet Gdański w zakresie planowania i finansowania gospodarki narodowej, uzyskując tytuł magistra ekonomii oraz w czerwcu 2001 r. studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów.
    Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku, kończąc zatrudnienie jako inspektor, następnie zajmował stanowisko inspektora w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku do 1992 roku. Od grudnia 1992 r. do czerwca 2006 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z miejscem pracy w Pomorskim Regionie Inspekcyjnym w Toruniu był zatrudniony jako inspektor Lasów Państwowych. W lipcu 2006 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i pełnił tą funkcję do odwołania w kwietniu 2014 r., następnie zajmując stanowiska naczelnika wydziału administracji oraz wydziału infrastruktury leśnej w tut. RDLP.
Od lutego 2018 r. pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w RDLP w Gdańsku.