Lista aktualności Lista aktualności

Franczyza "Dobre z lasu"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza możliwość uruchomienia sklepu Dobre z Lasu na zasadach franczyzy.

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów. Logotyp „Dobre z lasu” to także gwarancja, że żywność, która trafi na nasz stół jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych polegającej na zaspokajaniu potrzeb ludzi odnawialnymi dobrami, które dają lasy.

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Znaczna część dziczyzny pozyskanej w Polsce jest eksportowana do zakładów przetwórczych w Europie Zachodniej, co w połączeniu z zanikiem tradycji przetwarzania i konsumowania dziczyzny w naszym kraju znacznie ogranicza społeczeństwu możliwość jej poznania i posmakowania. Jednym z celów projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” jest odwrócenie tego niekorzystnego dla polskich konsumentów trendu i umożliwienie konsumpcji w pełni ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności po konkurencyjnych rynkowo cenach. Realizacja tego zadania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

Sklep będzie zarządzany przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i RDLP w Gdańsku. Operatora wyłania RDLP w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe nadzorowane będą przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP). Produkty wprowadzone do obrotu w sklepie muszą być zaakceptowane przez CILP i zgodne z ofertą Dobre z Lasu na stronie internetowej www.dobrezlasu.pl . Operator ma prawo dokonywać zakupów wyłącznie u producentów zaakceptowanych przez CILP.

Warianty franczyzy Dobre z Lasu:

1. Lokal przeznaczony na sklep Dobre z Lasu i wyposażenie jest własnością RDLP w Gdańsku.
2. Lokal przeznaczony na sklep Dobre z Lasu jest własnością, bądź jest zarządzany przez niezależnego Operatora, a wyposażenie sklepu stanowi własność RDLP w Gdańsku.
3. Lokal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzany przez Operatora.
4. Uruchomienie Punktu Promocyjnego Dobre z Lasu.


Więcej informacji pod numerem telefonu: 600 348 348