Lista aktualności Lista aktualności

Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”

Nadleśnictwo Kwidzyn dnia 5 sierpnia 2019r. podpisało umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.:Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn”

Termin realizacji: do 31.03.2020 r.

Koszt kwalifikowalny zadania: 5 470,00 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: do kwoty 2 500,00 zł.

Realizacja projektu polegać będzie na usunięciu 30% młodnika, którego głównym udziałem jest sosna w strefie C1 w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska ostnicy Jana (Stipa joannis) w północnej granicy zasięgu oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt
i zbiorowisk murawowych.

Działania przewidziane w projekcie skutkować będą powiększeniem powierzchni muraw ciepłolubnych, ograniczeniem zakwaszania siedlisk, tym samych stworzone zostaną korzystniejsze warunki dla wzrostu i rozwoju przedmiotu ochrony czyli ostnicy Jana (Stipa joannis).

https://wfos.gdansk.pl/

Tekst: Magdalena Gabryś

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!