Lista aktualności Lista aktualności

Do Marszewa po wiedzę, przygodę i w krainę baśni.

W Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie już niedługo każdy będzie mógł się poczuć jak Guliwer lub Alicja w krainie czarów a przy okazji poznać las od korzeni po czubki drzew.

Założony na obrzeżach Gdyni  w 2008 roku przez leśników z Nadleśnictwa Gdańsk Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie jest jedynym tego typu obiektem w aglomeracji trójmiejskiej, w którym edukacja przyrodniczo-leśna połączona została z działalnością naukową i ochroną gatunkową rodzimych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem lub po prostu zapomnianych. Jego powstanie możliwe było dzięki współpracy leśników z miastem Gdynia i Uniwersytetem Gdańskim przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W  ogrodzie znajdują się już  lub znajdować się będą tematyczne kolekcje roślin oraz część rekreacyjno-edukacyjna, przystosowana i przeznaczona do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych.


  Przyszłe zagospodarowanie tej właśnie części było tematem ogłoszonego przez nadleśnictwo konkursu. Jego uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników miało miejsce w piątek 21 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk. Spośród nadesłanych 7 prac zwycięskim decyzją jury okazał się projekt nadesłany przez zespół z firmy Garden Concept Architekci Krajobrazu z Lublina. Zakłada on w swojej podstawowej koncepcji budowę trzech ścieżek edukacyjnych na trzech różnych poziomach umożliwiających poznanie życia lasu i zachodzących w nim procesów. Pierwsza z nich poprowadzona pomostami i kładkami wśród koron drzew pozwoli spojrzeć na las oczami Guliwera.

Przeniesieniem w świat lasu Alicji z krainy czarów będzie ścieżka naziemna, na której spotkamy powiększone do rozmiarów człowieka grzyby, szyszki i owady oraz przyjrzymy się z bliska roślinności dolnego piętra lasu szukając wyjścia z labiryntu krzewów. O tym co dzieje się pod ziemią, wśród korzeni drzew, dowiemy się schodząc w specjalnie wydrążone korytarze w których, jak przez szybę akwarium, poznamy zachodzące tam procesy i podejrzymy życie mieszkańców podziemnego świata.

  

Na ścieżce tej wyznaczone jest specjalne miejsce - podziemne chatki, w których użytkownicy mogą dokonać pomiarów cyrkulacji i temperatury powietrza czy zbadać pH gleby, a także dowiedzieć się, w jakiej odległości znajduje się jądro Ziemi. Dodatkowym, poza edukacyjnym elementem tej koncepcji jest ścieżka zdrowia z bogatym wyposażeniem sportowym łącząca elementy marszu, biegu i ćwiczeń sprawnościowych. 

leśny ogród botaniczny powinien być miejscem przechowującym bogactwo przyrodnicze, służyć kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Zastosowane elementy mają wzbudzać ciekawość, pobudzać wyobraźnię oraz kształtować postawy proekologiczne.

     Jak podkreślili w podsumowaniu prezentacji projektu jego twórcy leśny ogród botaniczny powinien być miejscem przechowującym bogactwo przyrodnicze, służyć kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Zastosowane elementy mają wzbudzać ciekawość, pobudzać wyobraźnię oraz kształtować postawy proekologiczne.

       Projektowane zmiany i realizacja projektu mają nastąpić w przeciągu najbliższych pięciu lat. Leśnicy liczą przy tym na wsparcie funduszy zewnętrznych w tym także ze środków UE.  Obecnie ogród odwiedzany jest przez ok. 5 tysięcy osób rocznie. Zamiarem leśników z Nadleśnictwa Gdańsk jest podwojenie tej liczby.