Lista aktualności Lista aktualności

Audyt gospodarki leśnej RDLP w Gdańsku!

W dniach 13-17 lipca br. na terenie RDLP w Gdańsku odbył się audyt PEFC i FSC.

Audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz biura i teren nadleśnictw Lubichowo, Cewice, Kolbudy i Gdańsk. Na spotkaniach zamykających audytorzy zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC i FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Na spotkaniach zamykających audytorzy zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC i FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

W przypadku PEFC  był to ostatni audyt nadzoru w 3 letnim cyklu obowiązywania certyfikatu. W biurze dyrekcji audytor zapoznał się z planami urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko dla wybranych do audytu jednostek. W nadleśnictwach audytor przeglądał dokumentację oraz wizytował miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej. Prowadził rozmowy z pracownikami nadleśnictw oraz wykonawcami prac leśnych. Wszystko to miało na celu sprawdzenie, czy prace prowadzone są w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w „Polskich Kryteriach i Wskaźnikach trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów" PEFC.

Natomiast w przypadku FSC był to przedostatni audyt nadzoru w 5 letnim cyklu obowiązywania certyfikatu. Audytorzy prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictw. Podobnie jak w latach ubiegłych audytorzy kładli nacisk na przestrzeganie zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że w gdańskiej dyrekcji LP nadal będzie można kupić drewno certyfikowane będące gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.