Lista aktualności Lista aktualności

#ŁącząNasDrzewa

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas Drzewa”, w dniu 25 maja 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Elbląg odbyło się sadzenie lasu z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, harcerzy oraz strażaków z OSP Tolkmicko i Krzewsk. Uczestnicy spotkania posadzili ponad 3000 szt. młodych dębów.

Ogólnopolska kampania #ŁącząNasDrzewa została zainaugurowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowy Dzień Lasów. Pomysłodawcą projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do akcji włączyły się też Lasy Państwowe. Główną ideą przedsięwzięcia jest pokazanie pracy leśników, którzy prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną łączą funkcje społeczne, gospodarcze i ochronne.

Wspólne sadzenie lasu poprzedziło złożenie przez uczestników spotkania symbolicznej wiązanki kwiatów pod kamieniem upamiętniającym ofiary Katynia. Obelisk  w Kadynach poświęcono polskim jeńcom wojennym zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Na obelisku znajduje się inskrypcja z nazwiskami 80 ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pamiątkowy obelisk znajduje się przy klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów.

Po złożeniu wiązanki kwiatów w hołdzie pomordowanym, o godzinie 11:00  na terenie Leśnictwa  Kadyny rozpoczęła się oficjalna część spotkania. Po powitaniu uczestników spotkania głos zabrał Pan Edward Siarka, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Po uroczystym posadzeniu pamiątkowego dęba przystąpiono do właściwych prac odnowieniowych. Instruktażu sadzenia udzielił zebranym Pan Mariusz Potoczny Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg,  z pomocą swoich współpracowników. Pan Nadleśniczy opowiedział o miejscu sadzenia oraz zakresie przygotowanych prac po czym uczestnicy wydarzenia przystąpili do sadzenia nowego pokolenia lasu.  Pogoda, dobra atmosfera spotkania oraz  zaangażowanie i pracowitość uczestników sprzyjały sadzeniu drzewek, dzięki czemu cała akcja przebiegła sprawnie. W jej wyniku posadzono ok. 3000 szt. młodych sadzonek dębów.

Lasy Państwowe co roku sadzą blisko 500 milionów nowych drzew oraz gospodarują w taki sposób, że las odnawia się również samodzielnie. Dzięki takiej, zrównoważonej gospodarce leśnej stale rośnie powierzchnia polskich lasów, ich zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe, a także zasobność zapewniając jednocześnie tak ważny i ekologiczny surowiec jakim jest drewno. Po II wojnie światowej lesistość Polski wynosiła ok. 21%. Obecnie lasy pokrywają nieomal 30 % powierzchni kraju. To efekt pracy wielu pokoleń leśników i wszystkich osób zaangażowanych w sadzenie lasu.