Lista aktualności Lista aktualności

"L jak Las" - IV edycja. Zrealizowane zadanie z zakresu edukacji ekologicznej

Sprawozdanie z realizacji zadania „L jak Las” – Telewizyjny Magazyn Przyrodniczy – IV edycja Umowa dotacji nr WFOŚ/D/590/266/2013

W okresie od września do grudnia zrealizowano 8 odcinków serii „L jak Las". Cztery pierwsze z nich zostały wyemitowane na antenie TVP Gdańsk w miesiącach październik 2013 – styczeń 2014 – po jednym w każdym miesiącu. Emisja kolejnych zaplanowana jest na miesiące luty – maj 2014 (harmonogram emisji poniżej).
Każdy odcinek wraz z powtórkami obejrzało, wg danych z monitoringu mediów, od 20 do 56 tys. osób. Po zakończeniu cyklu emisji na antenie TVP Gdańsk wszystkie odcinki zostaną przekazane do emisji do wszystkich lokalnych sieci telewizji kablowych i internetowych w regionie, które już nadsyłają zapytania o terminy ich dostępności. Oglądalność wówczas tych programów jest trudna do przewidzenia ale szacunkowo, na podstawie oglądalności poprzednich serii, sięga kilkuset tysięcy osób.
W produkcję odcinków serii zaangażowani zostali leśnicy z terenu RDLP w Gdańsku, zwłaszcza nadleśnictw Kaliska, Kartuzy, Wejherowo, Elbląg, Lubichowo, Strzebielino i Starogard. Tematyka odcinków objęła szerokie spektrum zagadnień od spraw związanych z zarządzaniem całym środowiskiem regionu (Korytarze ekologiczne) poprzez edukację ekologiczną, zapoznanie ze zmianami w ekosystemie leśnym, gospodarkę leśną, skutki klęsk żywiołowych, do podejmowanych przez leśników działań ochronnych.
Tytuły zrealizowanych odcinków wraz z datami premierowych i powtórkowych emisji oraz potwierdzonymi danymi dot. oglądalności zamieszczono poniżej.
Odcinek 1 – Rozpoznawanie gatunków drzew lasotwórczych. (11'04")
Emisja potwierdzona: 01.10.2013, godz. 17:42 – premiera,       12.340
Emisja potwierdzona: 03.10.2013, godz. 20:18                            7.101
Emisja potwierdzona: 09.10.2013, godz. 17:42                            2.406
Emisja potwierdzona: 05.11.2013, godz. 17:43                            8.516
Emisja potwierdzona: 07.11.2013, godz. 20:16                               558
Streszczenie odcinka.
O podstawowych gatunkach drzew lasotwórczych w Polsce mówią Krzysztof Frydel - nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska i Jakub Piechowiak – podleśniczy Leśnictwa Wirty. Oprowadzając widza po Arboretum w Wirtach przedstawiają proces hodowli lasu i jego odnawianie zarówno naturalne jak i sztuczne.
Odcinek 2– Rekreacyjne wykorzystanie lasu (11'17")
Emisja potwierdzona: 19.11.2013, godz. 17:42 – premiera     17.880
Emisja potwierdzona: 21.11.2013, godz. 20:16                         6.996
Streszczenie odcinka.
Lasy Mierzei Wiślanej ze względu na atrakcyjne, nadmorskie położenie, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem turystów i wczasowiczów. Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg z myślą o nich przygotowali wiele miejsc parkingowych, szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz ścieżek umożliwiających dostęp do najatrakcyjniejszych przyrodniczo obszarów. W odcinku zaprezentowane zostały także zagrożenia dla tych lasów związane ze wzmożonym ruchem turystycznym.
Odcinek 3 – Korytarze ekologiczne (11'31")
Emisja potwierdzona: 03.12.2013, godz. 19:29 – premiera    28.772
Emisja potwierdzona: 04.12.2013, godz. 18:15                      23.377
Emisja potwierdzona: 05.12.2013, godz. 20:30                        2.857
Emisja potwierdzona: 07.12.2013, godz. 20:37                     1.707
Streszczenie odcinka.
Korytarze ekologiczne to naturalna liniowa struktura umożliwiająca swobodne przemieszczanie się wszelkich organizmów żywych. Ich zachowanie poprzez uwzględnienie ich istnienia na etapie planowania przestrzennego to podstawowy warunek organizacji funkcjonowania środowiska naturalnego. Prze obszar województwa pomorskiego przebiega jeden z głównych polskich korytarzy ekologicznych zwany korytarzem pojeziernym północnym.
Odcinek 4 – Przebudowa drzewostanów (10'13")
Emisja potwierdzona: 21.01.2014, godz. 19:33 – premiera    19.414
Emisja potwierdzona: 22.01.2014, godz. 18:02                           904
Emisja potwierdzona: 23.01.2014, godz. 17:45 nie ma jeszcze wyniku
Streszczenie odcinka.  
W pierwszej połowie XX w, a zwłaszcza w okresie powojennym, ze względów ekonomicznych sadzono głównie lasy iglaste jako gwarantujące szybki przyrost masy drewna potrzebnego gospodarce. W chwili obecnej leśnicy dążą do odtworzenia składu gatunkowego lasów zbliżonego do naturalnego i właściwego ze względu na rodzaj siedliska (gleby). Efektem jest rosnący udział drzew liściastych i większe zmieszanie gatunkowe sadzonych drzew.
Odcinek 5 – Wiatrołomy (9'16")
Emisja zaplanowana – 04.02.2014, godz. 19:30 – premiera
Emisja zaplanowana – 06.02.2014, godz. 17:45 – powtórka
Streszczenie odcinka.
Występujące coraz częściej gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak huragany czy trąby powietrzne wyrządzają duże straty w lasach zarówno w aspekcie środowiskowym jak i gospodarczym. Przywracanie zniszczonych przez żywioł lasów do stanu pierwotnego wymaga olbrzymiego wysiłku i wielu lat zabiegów hodowlanych.
Odcinek 6 – Zmiany w składzie fauny lasów województwa pomorskiego (10'15")
Emisja zaplanowana – 04.03.2014, godz. 19:30 – premiera
Emisja zaplanowana – 06.03.2014, godz. 17:45 – powtórka
Streszczenie odcinka.
Pojawienie się w składzie fauny lasów województwa pomorskiego coraz liczniejszego grona gatunków drapieżnych, zarówno ptaków jak i ssaków, spowodowało istotne zmniejszenie się liczebności gatunków drobnych takich jak zając czy kuropatwa. Dodatkowym zagrożeniem dla innych drobnych gatunków zarówno lądowych jak i wodnych jest pojawienie się gatunków obcych: jenota, norki amerykańskiej czy szopa pracza, uwolnionych przez człowieka z hodowli fermowych. Znaczny przyrost liczebności nastąpił z kolei wśród gatunków jeleniowatych oraz dzików, które, z powodu malejącego areału pól uprawnych, w poszukiwaniu pożywienia przeniosły się do lasów niszcząc uprawy leśne. Wymusiło to na leśnikach zwiększenie wysiłków i nakładów ponoszonych na ochronę tych upraw.
Odcinek 7 – Zawód leśnik. (11'18")
Emisja zaplanowana – 01.04.2014, godz. 19:30 – premiera
Emisja zaplanowana – 03.04.2014, godz. 17:45 – powtórka
Streszczenie odcinka.
Zawód leśnika należy do nielicznych, wśród których często obserwowane jest zjawisko jego przekazywania z pokolenia na pokolenie. Wiedza i doświadczenie zdobywane przez dziesiątki lat pracy jest jakoby na bieżąco przekazywana następcom już od najmłodszych lat. Sprzyja to zachowaniu ciągłości przyjętych zasad i rozwoju więzi emocjonalnych ze środowiskiem.
Odcinek 8 – Drewno – surowiec wszechczasów (13'04")
Emisja zaplanowana – 06.05.2014, godz. 19:30 – premiera
Emisja zaplanowana – 08.05.2014, godz. 17:45 – powtórka
Streszczenie odcinka.
Drewno towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości. To, obok kamienia i gliny, podstawowy budulec, a także nieocenione paliwo i źródło ciepła. Niezliczona ilość zastosowań drewna powoduje, że zawsze wzbudza ono w nas pozytywne emocje i skojarzenia z tym, co zdrowe i ekologiczne.Drewno jest właściwie jedynym z powszechnie znanych materiałów w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Jego masa przybywa bez żadnych ujemnych skutków dla środowiska i człowieka, a produkcja drewna jest stosunkowo niedroga. Z uwagi na swoje właściwości drewno to doskonały budulec. Pomimo zmian technologicznych w budownictwie drewniany dom ciągle postrzegany jest jako bardzo zdrowy i ekonomiczny.To nie jedyne możliwości wykorzystania drewna. Warto pamiętać, że jest to również doskonały surowiec do produkcji różnych, niezbędnych człowiekowi produktów. W tej postaci drewno wykorzystywane jest chociażby przy produkcji papieru, płyt pilśniowych i wiórowych, terpentyny, kalafonii a także żywic służących przemysłowi farmaceutycznemu. Drewno poddane procesowi hydrolizy pozwala także na produkcje etanolu, jako zastępczego paliwa. W dalece zaawansowanych procesach technologicznych może też służyć do produkcji różnego rodzaju chemikaliów. Szacuje się, że drewno znajduje ok. 30 tys. zastosowań.

Efekty zadania.
Osiągnięty efekt rzeczowy: wyprodukowanie 8 odcinków Telewizyjnego Magazynu Przyrodniczego „L jak Las" o tematyce przyrodniczo-leśnej w powiązaniu z zagadnieniami gospodarki leśnej i zarządzania środowiskiem regionu.
Osiągnięty efekt ekologiczny: podniesienie świadomości społeczeństwa nt. zasobów leśnych regionu, zasad gospodarowania zasobami leśnymi, wpływu człowieka na postępujące zmiany w ekosystemach leśnych i sposobów jego minimalizowania, wpływu klęsk żywiołowych na funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zasad wykorzystania obszarów leśnych do celów rekreacyjnych, znaczenia drewna jako surowca ekologicznego i w pełni odnawialnego. W zrealizowanej serii w 2 odcinkach (nr 3 i 6) wyjaśniony został problem zmian w składzie fauny lasów regionu oraz zmian w zachowaniach dzikiej zwierzyny skutkujących coraz częstszą jej obecnością na obszarach zurbanizowanych. Podniesienie świadomości odbiorcy na ten temat spowoduje wzrost poziomu zrozumienia dla tego zjawiska, jego skutków i sposobów przeciwdziałania.