Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 200
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
Bartłomiej Obajtek
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Januschewski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Maria Brzozowska
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jan Borkowski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Ewa Pacholczyk
Kierownik Zespołu Organizacji i Kadr.
Tel.: 58 32 12 267
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Tel.: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Kierownik Zespołu ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP
Tel.: 58 32 12 208
Katarzyna Kaczmarek
Stanowisko ds. Promocji i Mediów, Rzecznik Prasowy
Tel.: 58 32 12 260

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Aldona Gajowniczek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 273
Stanisław Kwaśnik
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

p.o. Piotr Neubauer
Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
Tel.: +48 58 32 12 204
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 58 32 12 297
Jerzy Fijas
Stanowisko ds. Projektu Energetycznego

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Ewa Baran
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
Tel.: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 58 32 12 264
Jerzy Krefft
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: +48 58 32 12 217
Adam Góralski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 250