Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

58 32 12 200

58 30 21 125

rdlp@gdansk.lasy.gov.pl

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk


Wyświetl większą mapę

Dyrektor

dr inż. Adam Kwiatkowski

58 32 12 220

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Naderza

58 32 12 220

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Maria Brzozowska

58 32 12 220

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Stanisław Wiśniewski

58 32 12 240

email

Pion Dyrektora

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych