Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna.

Edukacja leśna jest jednym z zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Gdańscy leśnicy upowszechniają wiedzę o środowisku, zrównoważonej gospodarce leśnej, racjonalnym korzystaniu z jego zasobów oraz przybliżają społeczeństwu specyfikę swojej pracy.

Dlaczego edukacja leśna  jest ważna ?

        Często  nie zdajemy sobie sprawy, w jakim stopniu las może być swoistą  przestrzenią  doświadczeń, które pomogą nam dostrzec to, co w życiu może być istotne. Wiedza nabyta w edukacji leśnej pozwala przekształcać   wiele abstrakcyjnych    pojęć  w wartościowe i praktyczne   doświadczenia. Odnosi się to m.in. do takich zagadnień, jak:

⇒  Szacunek dla natury

⇒  Poczucie odpowiedzialności za nasze działania dzisiaj i dla egzystencji przyszłych pokoleń

⇒ Zaufanie  i zrozumienie, że  mimo klęsk żywiołowych natura  sama potrafi się odbudować.

Edukacja leśna nie jest panaceum na nasze cywilizacyjne wychowanie. Jednak dla  dzieci i młodzieży z pewnością  może być ważnym  wkładem w zrównoważony rozwój ich  osobowości.

Jak  leśnik uczy ?

            Lasy   należące do  RDLP  w  Gdańsku są  niezwykle atrakcyjne dla turystów, miłośników  przyrody i wszystkich, którzy cenią sobie wypoczynek  na łonie natury. Leśnicy  oprócz  swoich codziennych  obowiązków   związanych m.in.  z ochroną, hodowlą lasu czy nadzorowaniem prac  przy pozyskiwaniu  drewna  prowadzą również  szeroko rozumiane zajęcia edukacyjne .

  

 

W  każdym z nadleśnictw RDLP w Gdańsku realizowany jest program edukacji leśnej społeczeństwa . Wytyczne takiego  programu leśnicy  przygotowują  zarówno w skali całej dekady, jak i na poszczególne lata.  Uwzględniają przy tym  zachodzące zmiany gospodarcze i społeczno-polityczne oraz kształtowanie się relacji między dzisiejszymi działaniami leśnictwa i ochrony przyrody w lasach, a ich konsekwencjami dla następnych pokoleń.

Formy edukacji leśnej realizowane przez pracowników nadleśnictw są różnorodne:  największym powodzeniem cieszą się  lekcje terenowe w lesie, prowadzone na trasach  ścieżek  dydaktycznych i w  punktach edukacyjnych (np. szkółkach leśnych).  Lasy należące do RDLP w Gdańsku posiadają:  3 ośrodki edukacji leśnej, 44 leśne ścieżki edukacyjne i 28 leśnych wiat edukacyjnych. Realizowane są  tam   zajęcia, podczas których   leśnicy prezentują ekosystemy leśne, ich funkcje oraz   cele i zadania gospodarki leśnej. Ponadto    wskazują  walory  rodzimej  przyrody i promują kulturę leśną.

 

Gdańscy leśnicy nie tylko przekazują  wiedzę o środowisku na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. 
Edukacja prowadzona jest także przez leśników  podczas   organizowanych   na terenie poszczególnych nadleśnictw RDLP  imprez okolicznościowych , wystaw  tematycznych , festynów czy konkursów. Warto tu wspomnieć o  największym Leśnym  Festynie Edukacyjnym. Jest on  organizowany od wielu lat na początku września - niegdyś w  Sopocie a od 2015 roku w Gdyni. Festyn przyciąga  kilkudziesięciotysięczne rzesze miłośników przyrody. To właśnie oni całymi rodzinami aktywnie biorą udział w przygotowanych przez leśników konkursach, grach i quizach. Poza tym wszystkim zainteresowanym osobom   leśnicy przekazują aktualną wiedzę  dotyczącą problematyki kształtowania i ochrony ekosystemów leśnych oraz pełnienia przez nie funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Najmłodsi zaś mogą dotknąć, zobaczyć i poznać  niemal wszystko, co związane jest z lasem.

Dlaczego edukacja leśna ?

             Celem działań edukacyjnych podejmowanych przez leśników jest  również promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz wykonywanych w  nim prac gospodarczych.  W ramach tych działań podejmowana jest współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i turystycznymi. Takie zadania wypełniają  również  Leśne Kompleksy Promocyjne. Na terenie RDLP w Gdańsku  funkcjonują dwa  takie kompleksy : „Lasy Oliwsko-Darżlubskie" i „Lasy Elbląsko-Żuławskie".

Nadleśnictwa, które administrują tym terenem czyli :Gdańsk, Wejherowo i Elbląg  w ramach LKP, prowadzą różnorodne działania informacyjno- edukacyjne.  Mają na celu takie  ukierunkowanie turystyki i potrzeb rekreacyjnych społeczeństwa,  aby nadmierna ilość odwiedzających lasy turystów nie zagrażała przyrodzie. Nowoczesne obiekty służące edukacji i rekreacji poprawiają  jakość wypoczynku. Jednocześnie nie dopuszczają do nadmiernej eksploatacji niektórych obszarów leśnych: np. upraw młodych drzew, stref ochrony roślinności rzadkiej, czy miejsc gniazdowania ptaków.

    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku  w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa pełni głównie rolę koordynującą, doradczą i wspierającą działalność edukacyjną nadzorowanych nadleśnictw. W celu umówienia zajęć z edukatorem leśnym należy skontaktować się  z nadleśnictwami. Zapraszamy.