Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 200
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
dr inż. Adam Kwiatkowski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marcin Naderza
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Maria Brzozowska
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Stanisław Wiśniewski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Ewa Pacholczyk
Kierownik Zespołu Organizacji i Kadr.
Phone number: 58 32 12 267
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Phone number: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Kierownik Zespołu ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP
Phone number: 58 32 12 208
Katarzyna Kaczmarek
Stanowisko ds. Promocji i Mediów, Rzecznik Prasowy
Phone number: 58 32 12 260

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Aldona Gajowniczek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Phone number: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Phone number: +48 58 32 12 273
Stanisław Kwaśnik
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Phone number: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Adam Góralski
Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
Phone number: +48 58 32 12 250
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Phone number: +48 58 32 12 297
Jerzy Fijas
Stanowisko ds. Projektu Energetycznego

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Ewa Baran
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
Phone number: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Phone number: +48 58 32 12 264
Jerzy Krefft
Naczelnik Wydziału Administracji
Phone number: +48 58 32 12 217
Jan Borkowski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Phone number: +48 58 32 12 254