Asset Publisher Asset Publisher

POMOCNA TECHNOLOGIA

Technologie zagospodarowania powierzchni lasów uszkodzonych przez huragany.

W środę 6 czerwca br. z inicjatywy Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Gdańsku, na terenie Nadleśnictwa Lipusz odbył się pokaz maszyn, sprzętu oraz technologii z zakresu usuwania szkód poklęskowych i hodowli lasu, zorganizowany przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna przedstawiająca różne metody porządkowania powierzchni leśnych dotkniętych  klęskami takimi jak nawałnica z 2017 r. W trakcie prezentacji przedstawiano również metody przygotowania tych powierzchni do  odnowienia siewem oraz sadzeniem. Ważnym zagadnieniem było omówienie technologii  w zakresie remontów dróg w oparciu o maszyny produkowane przez OTL w Jarocinie.

Następnie uczestnicy spotkania przejechali na powierzchnię klęskową, gdzie odbył się pokaz pracy zaprezentowanych na wstępie maszyn. Zainteresowanie zebranych wywołała m.in. zgrabiarka z chwytakiem na ładowacz czołowy, karczownik, pługi leśne  z siewnikami oraz sadzarki. Pokaz był także doskonałą okazją do wymiany zdań, doświadczeń i poglądów odnośnie metod uprzątania i przygotowywania tego typu powierzchni pod przyszłe odnowienia lasu.