Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany kadrowe w RDLP w Gdańsku.

W związku z przejściem z dniem 25 lipca na emeryturę  Stanisława Kwaśnika, Naczelnika Wydziału Ochrony Lasu, na to stanowisko z dniem 1 sierpnia zatrudniony został przez Dyrektora RDLP p. Paweł Szymański.
Także w związku z przejściem na emeryturę  p. Elżbiety Popiel na stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Cewice Dyrektor RDLP w Gdańsku powołał w dniu 26 lipca b.r. Krzysztofa Lizińskiego,  dotychczasowego inżyniera nadzoru w tym nadleśnictwie.

Z dniem 27 lipca Dyrektor RDLP w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, odwołał :
- Jacka Szulca ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk.
- Janusza Mikosia ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo.

Z dniem 30 lipca 2018 r. na stanowiska nadleśniczych w tych nadleśnictwach powołani zostali:
- Jacek Szulc w Nadleśnictwie Wejherowo
- Janusz Mikoś w Nadleśnictwie Gdańsk