Lista aktualności Lista aktualności

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała w siedzibie RDLP w Gdańsku.

Bezpieczeństwu w kilku aspektach poświęcone było posiedzenie plenarne pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

    Obrady, którym kierował Krzysztof Dośla – przewodniczący WRDS w Gdańsku, toczyły się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Stosownie do tego miejsca, dyskusja na temat problemów środowiska naturalnego zdominowała wypowiedzi, ale w niemal każdej był aspekt  bezpieczeństwa.
    Adam Kwiatkowski,  dyrektor Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Gdańsku, poruszając temat: „Gospodarka leśna prowadzona w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju", powiedział, że Trójmiejski Park Krajobrazowy nie ma planu ochrony. Tymczasem, drzewa się starzeją. Lasy Oliwskie niebawem będą miały średnio 103 lata. Już stają się najstarszymi w Polsce, jeśli chodzi o średnią wieku. Wkrótce wchodzenie między takie drzewa w podeszłym wieku, może stać się niebezpieczne.
    Wojewódzka Rada Dialogu społecznego przyjęła stanowisko dotyczące gospodarki leśnej na terenie województwa pomorskiego z uwzględnieniem lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W Stanowisku tym czytamy m.in.: działalność Lasów Państwowych, prowadzona zgodnie z literą obowiązującego prawa zapewnia ciągłość pełnieni przez lasy TPK ważnych funkcji da społeczeństwa w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Mimo dużych walorów przyrodniczych, las ten jest poddawany coraz silniejszej presji ze strony człowieka, a w związku z tym wymaga rozsądnego i profesjonalnego gospodarowania. Pełen tekst Stanowiska do pobrania poniżej.
     Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk organizowane są różne imprezy – mówił dyrektor Adam Kwiatkowski. Nie zawsze o nich wiemy, bo nie zgłaszają się do nas  o pozwolenie. Bywa więc, że dwa wyścigi, jeden legalny, drugi nie – „zderzają" się na jednej drodze.

    Troska o lasy, ma zapewne olbrzymi wpływ na czystość powietrza. O tym , ze jest u nas, w Pomorskiem nawet bardzo dobrze w porównaniu z innymi regionami, mówił Radosław Rzepecki – pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Czystość powietrza ma też związek z rodzajami transportu, W programie obrad WRDS było przyjęcie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej regionu. Na ten temat wypowiadali się m.in. Mirosław Czapiewski – przewodniczący zespołu roboczego ds. gospodarczych pomorskiej WRDS, Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – członek zespołu oraz Jolanta Szydłowska – członek prezydium WRDS.
      Członkowie WRDS przyjęli opinie na temat stanu środowiska województwa pomorskiego. Zwrócili uwagę na potrzebę lepszego skoordynowania działań instytucji kontrolnych. Członkowie pomorskiej WRDS przyjęli także stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Stanowisko to przedstawił Ryszard Sulęta – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu roboczego WRDS ds. bezpieczeństwa.
   Na zakończenie spotkania w skład pomorskiej WRDS została powołana Katarzyna Czajka – przedstawicielka Związku Pracodawców Business Centre Club.

Opracowano na podstawie netka.gda.pl