Lista aktualności Lista aktualności

Szwedzki las już rośnie w Lipuszu.

Wizyta studyjna przedstawicieli Szwedzkiego Zarządu Lasów na terenie RDLP w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Attractive Hardwoods - Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju turystyki, marketingu i zrównoważonego rozwoju w lasach liściastych” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014 -2020 w dniach 17 i 18.04.2018.

     W dniach 17 – 18.04.2018 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku przebywała ośmioosobowa delegacja reprezentująca Szwedzki Zarząd Lasów. W jej składzie znalazła się pani Johanna From, dyrektor regionu Południe Szwedzkiego Zarządu Lasów, pan Johan Harrysson, nadleśniczy powiatu Blekinge, pan Ola Runfors, kierownik projektu „Attractive Hardwoods”, Ingegerd Andersson, kierownik finansowy projektu „Attractive Hardwoods”, panowie Carl Appelqvist, Erik Normark pracujący w Wydziale Lasu Szwedzkiego Zarządu Lasów oraz pani Marja Gustafsson, emerytowana pracowniczka zarządu.

    Na początku swojej wizyty, delegacja  odwiedziła  tereny  dotknięte  wichurą, która w roku ubiegłym na obszarze gdańskiej RDLP w największym stopniu spustoszyła lasy Nadleśnictwa Lipusz.  Symbolicznym gestem pomocy gości ze Szwecji w usuwaniu skutków wichury stulecia  było posadzenie  wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych 400 sadzonek dębów. Tym  sposobem młody las być może zapisze się w historii wizyty jako „Las Szwedzki”.

Foto: Marcin Zawadzki.

    W kolejnym dniu, goście odwiedzili Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” w Gdyni. Jak podkreśliła pani dyrektor Johanna From, podobnego obiektu nie ma w całej Szwecji, a co za tym idzie konieczna jest kontynuacja rozwoju koncepcji jego działalności  oraz wymiana dobrych praktyk z sąsiadami z drugiej  strony Bałtyku w tym zakresie.

    Ostatnią częścią programu wizyty było spotkanie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pana Bartłomieja Obajtka oraz kierowników biura dyrekcji z gośćmi ze Szwecji.   Omówiono dotychczasową, trwającą już ponad dekadę współpracę obu administracji leśnych oraz wskazano podstawowe kierunki dalszych działań.  Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak: zapobieganie katastrofom naturalnym, a także działania minimalizujące skutki tych nadzwyczajnych zdarzeń.   Wśród  priorytetów znalazło się   wspólne rozwiązywanie problemów wynikających z sąsiedztwa lasów z  postępującą żywiołowo urbanizacją terenów przyległych oraz poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności poprzez m.in. rozwój turystyki leśnej i infrastruktury z tym związanej.

Foto: Marcin Zawadzki.

    Podsumowując, o ile w roku 2007 postawiono tezę, że „ochrona wartości przyrodniczych jest tak samo istotna jak produkcja leśna”, o tyle w trakcie ubiegłej już dekady, obie administracje wspólnie wypracowały tak dalece idący poziom wzajemnego zaufania, iż dzięki niemu możliwe jest utrzymywanie bilateralnych, dobrych relacji. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że myślą przewodnią kolejnych 10 lat współpracy będzie  „tworzenie wartości użytecznych społecznie, jest tak samo ważne jak ochrona przyrody i produkcja leśna.”