Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

Tegoroczne hasło: ochrona mokradeł w walce ze zmianami klimatu

Zgodnie z Konwencją Ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

Mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe oraz chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Światowy Dzień Mokradeł organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony międzynarodowej bazy obchodów Światowego Dnia Mokradeł na stronie internetowej https://www.worldwetlandsday.org/en/events, gdzie na interaktywnej mapie można znaleźć organizowane spotkania dla zainteresowanych tym zagadnieniem. Wystarczy przybliżyć mapę do momentu, w którym ukaże się ikona z posturą człowieka. Po kliknięciu w nią wyświetlą się ogólne informacje. Podpięte są do nich linki przekierowujące chętnych na stronę organizatora, gdzie odczytać można szczegóły konkretnego eventu.

Ponadto zachęcamy do korzystania z materiałów Konwencji Ramsarskiej przetłumaczonych na język polski: plakaty, ulotki i ikonografia. Można je pobrać ze strony internetowe Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne

Polecamy zapoznać się folderami opracowanymi przez PGL LP CKPŚ zawierającymi  infografikint. małej retencji, gdzie (w nizinnej) denaturalizacja mokradeł jest jednym z istotnych działań:
http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRN_PL/
http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRG_PL/

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

W materiale wykorzystano informacje zawarte na stronach:
https://pl.wikipedia.org

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/
 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym