Lista aktualności Lista aktualności

Savoir vivre w lesie

Sezon rozpoczęty! Leśne parkingi oblegane są przez spragnionych słońca i świeżego powietrza mieszkańców miast i okolicznych wsi. Korzystając z możliwości wypoczynku na łonie natury nie można zapominać o konieczności przestrzegania paru zasad… dobrego zachowania.

       Jadąc z rodziną na niedzielny piknik pamiętaj aby pozostawić samochód w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na miejscu postojowym. Spokojnie! Nie są płatne. „Płatny" za to może być postój w miejscu do tego nie dozwolonym. O drodze, po której możesz poruszać się pojazdem silnikowym poinformuje Cię tabliczka z napisem „Droga udostępniona dla ruchu publicznego" a o końcu tej drogi tabliczka z informacją „Koniec drogi udostępnionej dla ruchu publicznego". Tablica „Droga pożarowa" nie upoważnia do poruszania się tą drogą. Zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi po pozostałych drogach obowiązuje cały rok. Pojazd silnikowy to nie tylko samochód, ale motocykl i quad też. A tych niestety w lesie coraz więcej. Brak informacji o tym, iż droga nie jest udostępniona do ruchu nie powinna Cię zachęcić do wjazdu. Jeździć po lesie możesz rowerem! W lesie jest wiele ścieżek rowerowych.

       Wiosną lasy szczególnie narażone są na pożary. Kiedy zauważysz pożar należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby czyli Straż Pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy – 112 lub 998 a następnie zadzwonić do Nadleśnictwa pod nr 55 261-69-66 / 512-363-877 lub do najbliższego leśnictwa. Numery telefonów do poszczególnych leśnictw znajdziemy tu: http://www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/lesnictwa. Kto z nas nie marzy o spędzeniu sobotniego wieczoru przy ognisku. Należy pamiętać, że ognisko należy palić jedynie w miejscu do tego przeznaczonym.

       Piątek weekendu początek! To może na biwak? Chętnie, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Pamiętajcie aby o Waszym pobycie powiadomić leśniczego. To nie inwigilacja to troska o Wasze bezpieczeństwo.

       Wybierając się na spacer z psem pamiętaj, że musi być on prowadzony na smyczy by nie stwarzał zagrożenia dla zwierząt mieszkających w lesie. To ich dom. Niestety spacer po lesie może być również zagrożeniem dla naszego pupila. Dlaczego? Winni są kłusownicy, którzy pozostawiają wnyki i sidła. Jeśli zauważysz coś takiego powiadom koniecznie Straż Leśną lub Policję. Czasem na drodze może stanąć Ci tablica z informacją: „Zakaz wstępu. Ścinka i zrywka drzew". Tego zakazu musisz bezwzględnie przestrzegać!

       Śmieci. Sporo z nimi problemów. Pamiętaj, żeby po pikniku, ognisku, biwaku czy spacerze pozostawić po sobie porządek. Nie wyrzucaj śmieci w lesie ani nie wywoź ich do lasu. Zostaw las takim jakim chciałbyś go zastać jutro.

       Na jagody… z maszynką. Zbieranie jagód zbieraczką jest zabronione! W ten sposób możesz zniszczyć krzaki i za rok owoców już nie będzie. Pamiętaj aby nie niszczyć żadnych drzew i krzewów.

A może soku z brzozy? O zgodę na pozyskanie soku z brzozy, tzw. oskoły należy zapytać leśniczego.

 

Z ustawy o lasach jasno wynika, że w lasach zabrania się:

 1. Zanieczyszczania gleby i wód;
 2. Zaśmiecania;
 3. Rozkopywania gruntu;
 4. Niszczenia grzybów oraz grzybni;
 5. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 6. Niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 7. Zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 8. Rozgarniania i zbierania ściółki;
 9. Wypasu zwierząt gospodarskich;
 10. Biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 11. Wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 12. Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 13. Puszczania psów luzem;
 14. Hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu;
 15. Rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 16. Korzystania z otwartego płomienia;
 17. Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

Korzystajmy z dobrodziejstw jakie dają nam lasy z rozwagą. Wskazówki jak zachować się w lesie znajdziemy tu: http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/do-poczytania/co-zrobic-w-lesie-gdy.

 

Tekst: Natalia Jankowska