Lista aktualności Lista aktualności

REKORDOWEJ WIELKOŚCI ,,ORZEŁ” - POSADZONY!

Leśnicy gdańskiej dyrekcji Lasów Państwowych wraz z harcerzami Chorągwi Gdańskiej ZHP, zaproszonymi gośćmi oraz społeczeństwem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, posadzili las w kształcie sylwetki orła - godła Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 20 października 2018 r.  w oddziale 269 Leśnictwa Kłodno należącego do Nadleśnictwa Lipusz  około 3000 tysięcy osób wzięło udział w niecodziennym wydarzeniu. Na terenie będącym w sierpniu 2017 r. epicentrum huraganu, który dokonała największych w historii zniszczeń  w okolicznych drzewostanach, posadzony został las  w kształcie sylwetki godła RP widocznej z lotu ptaka.  W ten właśnie sposób gdańscy leśnicy postanowili uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenia to zostało poprzedzone spotkaniem leśników oraz harcerzy Chorągwi Gdańskiej ZHP z zaproszonymi gościmy. Przy tej okazji padły słowa podziękowania oraz dokonano wręczenia wyróżnień  tym, którzy  swoją pracą, zasłużyli na najwyższy szacunek za trud w likwidacji powstałych szkód oraz przywracania lasu na zniszczonych terenach.

Spotkanie otworzył Bartłomiej Obajtek - Dyrektor RDLP w Gdańsku, który wraz z Arturem Glebko – Komendantem Chorągwi Gdańskie ZHP powitali przybyłych na to spotkanie gości.

Następnie Dyrektor RDLP omówił pomysł powstania akcji odnowienia lasu w kształcie godła Polski, jako symbolu przekucia klęski w sukces, w walce z jej skutkami. Godło ma być widoczne z lotu ptaka, co będzie symbolem uporania się z klęską jaka miała tu miejsce powiedział Dyrektor.  W dalszej części wystąpienia omówił koszty ponoszone przez Lasy Państwowe związane z usuwaniem skutków klęski. Podkreślił przy tym wsparcie jakiego Lasy Państwowe udzielają samorządom w zakresie porządkowania infrastruktury drogowej na zniszczonych terenach, dziękując równocześnie za doskonałą  z ich strony współpracę przy usuwaniu skutków zniszczeń. Zaakcentował również ciągłe zwiększanie się powierzchni leśnej naszego kraju jako bezpośredniego efektu pracy polskich leśników.

 W dalszej części spotkania głos zabrał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który po wręczeniu gdańskim leśnikom w imieniu Prezydenta RP odznaczeń państwowych,  zwrócił uwagę na słabość człowieka wobec sił natury, oraz podzielił się własnymi odczuciami  z wizytacji w lipuskich lasach po nawałnicy. Wojewoda wyraził wdzięczność dla Straży Pożarnych za pomoc w walce ze skutkami żywiołu i dla harcerzy za udzielaną pomoc w odbudowie terenów zniszczonych. Podkreślił również wsparcie finansowe udzielone w formie rzeczowej dla rodzin, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnicy – do tej pory  przekazano na ten cel kwotę 22 mln zł w formie zasiłków.

Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski zapewnił o gotowości nauki do niesienia pomocy w sytuacjach nasilających się zjawisk ekstremalnych jakie obserwujemy w przyrodzie.

Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP złożył na ręce Dyrektora RDLP w Gdańsku podziękowania dla gdańskich leśników za znakomitą współpracę, która zaowocowała realizacją pomysłu włączenia społeczeństwa do akcji odnawiania lasów na zniszczonych terenach. W ten sposób czcimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicę istnienia ZHP w naszym kraju powiedział.  

Przed przystąpieniem do sadzenia nowego lasu Kapelan gdańskich leśników Ks. Kanonik Jacek Tabor dokonał poświęcenia przygotowanej powierzchni, a Ksiądz Jan Ostrowski – Proboszcz Parafii w Lipuszu wygłosił  w imieniu Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny słowa błogosławieństwa dla zgromadzonych.

Barwny występ Zespołu Kaszubskiego  ,,Modraki”  zakończył tą część spotkania, a sygnał myśliwski ,,Na łów czas” odegrany przez sygnalistów myśliwskich z Zespołu Reprezentacyjnego RDLP w  Gdańsku ,,Jantar” zaprosił wszystkich do sadzenia lasu!

 Po udzieleniu odpowiedniego instruktażu przez pracowników nadleśnictw zaangażowanych w przeprowadzenie akcji przystąpiono do wypełniania sylwetki ,,orła” oraz jego otoczenia przygotowanymi wcześniej w tym celu sadzonkami brzozy, sosny, oraz modrzewia.

W tym historycznym wydarzeniu sadzenia pamiątkowego ,,Orła”, promującym zarówno odbudowę lasów na zniszczonych terenach jak i sam Region Kaszub, wzięło udział ok. 3000 osób w tym 1200 harcerzy, którzy nie tylko sadzili drzewka ale również w ramach swojego działania zajmowali się pomocą w zabezpieczaniu powierzchni oraz zabezpieczeniem technicznym wykonywanych prac. 

 

W sumie do godziny 16:40 kiedy to zakończono akcję, obsadzona drzewkami powierzchnia wyniosła powyżej 10 ha. Posadzono przy tym: 22 500 szt. brzozy; 82 400 szt. sosny oraz 380 szt. modrzewia. Posadzono w ten sposób ok. 80 % przygotowanych do sadzenia drzewek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział  w tej niecodziennej akcji!

Równocześnie pragniemy poinformować, że RDLP w Gdańsku podjęła starania o uznanie posadzonego ,,orła” za rekord Polski w tego typu sadzeniu drzew oraz po jego uznaniu, zwrócimy się o wpisanie tego rekordu do Księgi Rekordów Guinnessa.