Lista aktualności Lista aktualności

Ręka w rękę z Politechniką Gdańską

Połączyliśmy siły z naukowcami!

Wspólna troska o stan środowiska, a w szczególności ekosystemów leśnych przyświeca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (RDLP Gdańsk) i władzom Politechniki Gdańskiej (PG). Dlatego obydwie instytucje postanowiły podpisały właśnie porozumienie o współpracy.

- To niezwykła chwila. Łączymy dziś swoje siły z uczelnią będącą w czołówce krajowych szkół wyższych. Już wcześniej wspólnie korzystaliśmy z naszych ogromnych potencjałów, teraz jednak będziemy robić to w sposób usystematyzowany. Cieszy mnie to, że wyznaczyliśmy sobie podobne cele i wspólnie chcemy je realizować. Chcemy promować wiedzę o leśnictwie jako dziedzinie gospodarki, która chroni środowisko naturalne i racjonalnie korzysta z jego zasobów – mówił podczas uroczystości Adam Kwiatkowski, dyrektor RDLP w Gdańsku.

– Od wielu już lat korzystamy z wiedzy leśników. Są zaangażowani między innymi w realizację procesu dydaktycznego na Wydziale Chemicznym. Dzięki ich pomocy możliwe było też uruchomienie ponad 20 lat temu nowego, niespotykanego na skalę krajową kierunku studiów. Chodzi o Environmental Protection and Management. Cieszę się, że dotychczasowa – wzorowa - współpraca Politechniki Gdańskiej z przedstawicielami RDLP w Gdańsku została sformalizowana i rozszerzona. Leśnictwo to nie tylko wycinka drzew, ale i nowoczesna technologia, która na pewno zainteresuje wielu studentów i pracowników naukowych – podkreślał Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Obydwie strony zadeklarowały również pracę nad rozwojem działalności informacyjnej i edukacyjnej (w postaci wspólnie organizowanych konferencji naukowych, wykładów, szkoleń czy wyjazdów terenowych, także konkursów oraz imprez edukacyjnych)

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Podpisali je:

- ze strony RDLP w Gdańsku – dyrektor Adam Kwiatkowski

- ze strony Politechniki Gdańskiej – rektor Jacek Namieśnik