Lista aktualności Lista aktualności

GDAŃSCY LEŚNICY W CENTRUM HEWELIANUM

Umowa o współpracy podpisana. Zapraszamy na pierwsze wspólne wydarzenie.

W dniu 19 czerwca 2018 r. dyrektor RDLP w  Gdańsku Bartłomiej Obajtek oraz Paweł Golak dyrektor Centrum Hewelianum,  w obecności Prezydenta Miasta Gdańska, podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Podpisanie umowy zbiegło się w czasie z oficjalnym otwarciem pochodzącego z XIX wieku budynku Wozowni Artyleryjskiej znajduje się w północno-zachodnim fragmencie majdanu dawnego zespołu fortyfikacji, w pobliżu Krzyża Milenijnego, wieńczącego Górę Gradową. Celem porozumienia jest współpraca Stron w zakresie działań edukacyjnych prowadzonych dla mieszkańców regionu pomorskiego.

Strony będą wspólnie działać na rzecz szerzenia wiedzy przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk leśnych oraz korzyści płynących z lasu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację na terenie Centrum Hewelianum pikników, festynów, zajęć lekcyjnych dla grup zorganizowanych, konferencji i seminariów, wystaw oraz innych przedsięwzięć służących popularyzacji wśród społeczeństwa wiedzy na temat lasów, a także zasad prowadzonej  w nich przez leśników zrównoważonej gospodarki leśnej. Gospodarki gwarantującej trwałość utrzymania lasów i ciągłość ich użytkowania, stałe powiększanie zasobów leśnych oraz powszechną ochronę lasów.

Na efekty współpracy nie trzeba długo czekać!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Hewelianum już w sobotę 23 czerwca 2018 r. od godziny 10:00 do 18:00.