Lista aktualności Lista aktualności

RAZEM DLA ŚRODOWISKA.

Gdańscy leśnicy po raz kolejny włączają się w akcję społeczną pn.: ,,Drzewko za makulaturę”

Razem z Dziennikiem Bałtyckim rozpoczęliśmy akcję społeczną mającą zwrócić uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez wręcz wyrobienie nawyku ponowne zagospodarowanie ważnego surowca wtórnego jakim jest makulatura. Jej wykorzystanie, tak jak pozostałych surowców, staje się miarą nowoczesnej gospodarki oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przy tej okazji należy podkreślić, że zbierając makulaturę nie ,,ratujemy” drzew przed ich wycinką. Prowadzona w Polsce gospodarka leśna oparta jest na podstawach naukowych i wieloletnim planowaniu. Nadrzędnym celem naszych działań jest utrzymanie trwałości lasów co w praktyce oznacza, że w określonym czasie nie można pozyskać więcej drewna niż przyrosło.

    Dzięki takim podstawom lasy trwają, ich powierzchnia w naszym kraju stale rośnie, wszyscy możemy bezpiecznie korzystać z ich piękna, a przemysł dostaje cenny surowiec, który tak chętnie gościmy pod rożnymi postaciami w naszych domach.

     Jeżeli pogląd wielu środowisk ekologicznych, że powrót gatunków chronionych takich jak np. wilki uzależniony jest od stanu środowiska, w tym wypadku leśnego, to w pełni potwierdza on skuteczność działań leśników bowiem mimo prowadzonych w lasach prac gospodarczych ilość wilków wciąż rośnie.

Dzięki Państwa aktywnej postawie ochronimy nasze lasy i otoczenie przed zaśmiecaniem, z którym gdańscy leśnicy stale walczą przeznaczając na tę walkę ok. miliona zł rocznie. Nieustająco zapraszamy Państwa do pomorskich lasów!   Z prowadzonych badań wynika, że nie tylko znajdziemy w nich zdrowie, ale również systematyczny kontakt z lasem pozwala lepiej go poznać, a poprzez to poznanie lepiej zrozumieć, że leśnicy od dziesięcioleci są dobrymi gospodarzami zapewniającymi jego bezpieczne trwanie. Odnawiają go po klęskach, chronią przed pożarami oraz niektórymi owadami potrafiącymi wyrządzać mu dotkliwe szkody. Dla Państwa przygotowaliśmy także szlaki turystyki pieszej o długość 1400 km, szlaki turystyki rowerowej  - 1500 km, turystyki konnej - 840 km, ścieżki edukacyjne  o łącznej długość  prawie  100 km. Parkingi i miejsca postoju  w liczbie  422. Na amatorów leśnej turystyki czekają też ośrodki wypoczynkowe, leśniczówki, pokoje gościnne, położone wśród leśnych ostępów. Wszystkie niezbędne informacje, aby zaplanować wypoczynek w lasach, można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

      W tym miejscu dziękujemy za Państwa zaufanie, które wg Ośrodka Badania Opinii Społecznej za rok 2018 plasuje leśników na drugim miejscu po Straży Pożarnej w rankingu zaufania społecznego.

Zapraszamy Państwa do pomorskich lasów! Zapraszamy do udziału w akcji Drzewko za makulaturę – razem dla środowiska.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!