Lista aktualności Lista aktualności

POMORSCY LEŚNICY I SAMORZĄDOWCY NA PIĄTKĘ!

Pomorscy leśnicy i samorządowcy ze Związku Gmin Pomorskich już po raz piąty spotkali się pod hasłem ,, Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”.

Związek Gmin Pomorskich reprezentowany przez Prezesa Błażeja Konkola i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku z jej Dyrektorem  Bartłomiejem Obajtkiem kontynuują rozpoczętą w 2013 r. współpracę. Od tego bowiem roku odbywają się wspólne konferencje tematyczne poświęcone rożnym zagadnieniom na styku lasy – samorząd. 

Tym razem 28 lutego 2019 r. w Hotelu Orle w Sobieszewie, w gronie licznie przybyłych samorządowców oraz leśników zarówno z dyrekcji gdańskiej jak i reprezentantów dyrekcji toruńskiej i szczecineckiej, wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowano miedzy innymi o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście działalności LP. Sporo miejsca poświecono omówieniu wzajemnej współpracy w realizacji budowy infrastruktury liniowej na terenach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych inwestycji drogowych na terenach poklęskowych, na które RDLP w Gdańsku przeznaczyła w latach 2016 – 2018 kwotę 21 041 497,55 zł.

Ważnym punktem spotkania było omówienie pomocy jakiej udziela RDLP w Gdańsku, przy współpracy z samorządami, prywatnym właścicielom lasów po nawałnicach z 2017 r. Uczestnicy Konferencji zapoznali się również z problemem odszkodowań łowieckich oraz sposobami zwalczania wirusa ASF zagrażającego gospodarczym interesom naszego regionu i kraju.

Na przykładzie Nadleśnictwa Elbląg omówiono problem infrastruktury technicznej towarzyszącej działalności turystycznej w najbardziej atrakcyjnych terenach naszego województwa.

Zarówno Błażej Konkol jak i Bartłomiej Obajtek podsumowując przebieg spotkania wskazali na potrzebę dalszej współpracy oraz kontynuowania tych spotkań bowiem zagadnienia związane z rozwojem naszego regionu, z jego lesistością wynoszącą 36 % - trzecie miejsce pod względem lesistości w kraju, wymagają ciągłych kontaktów i rozwiązywania na bieżąco napotykanych problemów.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                   PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!