Lista aktualności Lista aktualności

Praca szuka człowieka

Do Wydziału Informatyki RDLP w Gdańsku

 

Ogłoszenie

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

(DO. 1101.14.2017)

 

w sprawie naboru na stanowisko pracy: specjalista ds. informatyki

 1. Organizator:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, tel. +48 58 32 12 200, e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl.

 1. Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne;
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z administracją infrastruktury IT;
 • Praktyczne doświadczenie w konfiguracji administracji serwerami na platformie Windows 2008/2012 (w tym m.in. Active Directory, DHCP, DNS, WSUS);
 • Znajomość środowisk wirtualnych VMware;
 • Praktyczne doświadczenie w administracji urządzeniami sieciowymi (switche, routery);
 • Znajomości działania i eksploatacji sprzętu IT oraz sieci LAN/WAN;
 • Znajomości zasad licencjonowania oprogramowania;
 • Znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem systemów IT;
 • Prawo jazdy kat. B; gotowość wykonywania podróży służbowych w wykorzystaniem prywatnego pojazdu;
 • Umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym w mowie i piśmie;
 • Umiejętność organizacji własnej pracy, samodzielność, odpowiedzialność;
 • Umiejętność współpracy z zespołem.

Dodatkowym atutem będą:

 • Referencje;
 • Dodatkowe certyfikaty i szkolenia;
 • Studia podyplomowe w zakresie informatyki;
 • Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 • Utrzymanie, rozwój i monitorowanie pracy serwerów i urządzeń sieciowych;
 • Administrowanie komputerami i urządzeniami peryferyjnymi;
 • Realizacja zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Administrowanie usługami katalogowymi Active Directory;
 • Administrowanie serwerami i innymi usługami na serwerach RDLP (w tym m.in. serwer plików, beckup danych, system antywirusowy, intranetowe serwisy www, dystrybucja poprawek, home banking, Płatnik, itp.) oraz usługami na serwerach centralnych (w tym m.in. poczta, telefonia IP);
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów o prawie autorskim w odniesieniu do użytkowanego oprogramowania oraz prowadzenie dokumentacji licencyjnej w tym zakresie;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatowanym sprzętem komputerowym;
 • Wsparcie użytkowników systemów IT;
 • Koordynacja i nadzór pracy administratorów SILP w jednostkach organizacyjnych RDLP.
 1. Oferujemy:
 • atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • dodatkowe premie finansowe;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie urlopów;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnym przedsiębiorstwie, w pełnym wymiarze czasu, z umową na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów.
 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert zawierających:

List motywacyjny wraz z adresem do kontaktu pisemnego, telefonicznego i e-mailowego.

Curriculum Vitae (CV).

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

Dokumenty winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 1. List motywacyjny wraz z wyżej opisanymi dokumentami - w zaklejonej kopercie – z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – specjalista ds. informatyki” należy złożyć w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk w sekretariacie (pok. nr 116) w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Oferty, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 1. RDLP w Gdańsku zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami,

którzy będą zaproszeni na bezpośrednie rozmowy w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. oraz prawo do powiadomienia w terminie do 22 grudnia 2017 r. wyłącznie wybranego kandydata
o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska. Dyrektor RDLP w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru na stanowisko pracy: specjalista ds. informatyki bez podania przyczyny.

 1. Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane,

będą mogli odebrać złożone dokumenty w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych , ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. nr 109, w terminie do 12 stycznia 2018 r. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.