Lista aktualności Lista aktualności

Odnawiamy naturalnie !!!

Powyżej pokazano jedną z upraw w Leśnictwie Kozin. Czujny Leśniczy Tomasz Naderza zaobserwował, iż pozycja po wycięciu oraz przygotowaniu gleby bardzo dobrze się obsiewa. Podjęto więc decyzję o pozostawieniu jej siłom natury. Takich upraw na terenie naszego Nadleśnictwa Cewice jest coraz więcej. Będzie to również bardzo istotny sposób odnowienia pozycji powstałych wskutek klęski, którą spowodowały porywiste wiatry w sierpniu ubiegłego roku.

Niestety do gry włącza się pewien chrząszcz z rodziny rykowcowatych- szeliniak sosnowiec. Uszkadza on małe siewki. My jednak się nie poddajemy i wykładamy wałki sosnowe, które po nacięciu wydają z siebie intensywną woń żywicy - to przyciąga te owady, które następnie mechanicznie zostaną zniszczone.

Miejmy nadzieję, że będzie to udana walka z szeliniakami - a nie wiatrakami :)