Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja „Porządkowanie i zagospodarowanie terenów klęskowych po huraganie z sierpnia 2017 r. w RDLP w Gdańsku”

W dniu 19 października 2018 r. w Chmielnie odbyła się konferencja „Porządkowanie i zagospodarowanie terenów klęskowych po huraganie z sierpnia 2017 r. w RDLP w Gdańsku” zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Gdańsku i Polskim Towarzystwem Leśnym Oddział Gdańsk.

Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań z zakresu zagospodarowania terenów klęskowych i dyskusji nad priorytetami i kierunkami na najbliższe lata. Konferencję otworzył dyrektor RDLP Gdańsk Bartłomiej Obajtek, a prowadził dyrektor IBL profesor dr hab. Jacek Hilszczański. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania wystąpień Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, dyrektora RDLP w Toruniu Bartosza Bazeli oraz przygotowanych referatów przez naczelników RDLP w Gdańsku, dotyczących usuwania skutków nawałnicy, zagospodarowania surowca drzewnego i sposobów odnowienia. W sesji terenowej w Nadleśnictwie Lipusz zaprezentowano powierzchnie po drzewostanach zniszczonych przez huragan w sierpniu 2017 r. na różnym etapie przygotowania do odnowienia.

Konferencję podsumował zastępca dyrektora RDLP w Gdańsku Paweł Januschewski, wskazując na ekonomiczne znaczenie planowanego zwiększenia udziału odnowień naturalnych sosny i odnowień siewem na powierzchniach pohuraganowych, a także stwierdzając, że doświadczenia nabywane w trakcie odnawiania zniszczonych powierzchni zostaną  wykorzystane w warunkach normalnej, planowej gospodarki leśnej.