Lista aktualności Lista aktualności

Nowi zastępcy dyrektora RDLP w Gdańsku

Zostali nimi Paweł Januschewski oraz Jan Borkowski

Zastąpili na stanowiskach dotychczasowych zastępców: Marcina Naderzę i Stanisława Wiśniewskiego.

Paweł Januschewski piastujący od dziś stanowisko zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Leśnym. Karierę zawodową zaczął w 1993 w Nadleśnictwie Dretyń (RDLP Szczecinek). W grudniu 1998 roku został zatrudniony w Nadleśnictwie Choczewo na stanowisku inżyniera nadzoru. Tam w listopadzie 2011 objął stanowisko zastępcy nadleśniczego, w styczniu 2018 powierzono mu pełnienie obowiązków nadleśniczego.

Jan Borkowski, sprawujący od dziś funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, ukończył Uniwersytet Gdański w zakresie planowania i finansowania gospodarki narodowej, także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów.

Karierę zawodową zaczął w 1982 roku w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku, następnie zajmował stanowisko inspektora w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku. Od grudnia 1992 do czerwca 2006 zatrudniony był w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako inspektor Lasów Państwowych (z miejscem pracy w Pomorskim Regionie Inspekcyjnym w Toruniu). Od 2006 roku pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – pełniąc kolejno funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, naczelnika wydziału administracji oraz naczelnika wydziału infrastruktury leśnej.

Wręczając nominację, dyrektor RDLP Bartłomiej Obajtek podziękował odchodzącym zastępcom dyrektorów za ich wkład i zaangażowanie w pracę Dyrekcji.