Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowe wyróżnienie dla Nadleśniczego.

Z dumą informujemy, że nasz kolega Krzysztof Frydel, nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację podczas pierwszej, międzynarodowej Konferencji ,,HYDROLOGY IN NATURAL AND ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTS”, która odbyła się w Krakowie..

Konferencja adresowana była do naukowców oraz praktyków z kraju i zagranicy, zajmujących się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej hydrologii oraz inżynieryjnego zagospodarowania w obszarach naturalnych i antropogenicznych, jak również z innych dyscyplin, pokrewnych dziedzinie Nauk o Ziemi. Uzupełnieniem bogatego programu obrad naukowych były sesje terenowe.

Problematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia, jak m. in: Składowe bilansu wodnego; Zasoby wodne; Zbiorniki wodne; Energia wodna; Zanieczyszczenie wód; Ochrona środowiska wodnego; Ekologia wód; Procesy występujące w rzekach i potokach górskich; Zagrożenie powodziowe; Procesy erozyjne; Retencja wodna; Retencja glebowa; Nawadnianie w szkółkarstwie; Właściwości hydro-fizyczne gleby; Systemy odwodnienia dróg leśnych; Rozwiązania techniczne; GIS w Hydrologii; Modelowanie hydrologiczne.

Organizatorzy przewidują zorganizowanie podobnych Konferencji w przyszłości.

Gratulujemy Panu Nadleśniczemu sukcesu oraz możliwości zaprezentowania dorobku gdańskiego leśnictwa w tak ważnej dla funkcjonowania ekosystemów leśnych tematyce.