Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy na Pomorskim Pikniku Energetycznym

Wśród wystawców promujących ekologiczne źródła energii nie mogło zabraknąć leśników – dostawców jednego z nich - drewna.

      W wykorzystaniu ekologicznych czyli odnawialnych surowców energetycznych drewno w naszych rodzimych warunkach nadal ma i mieć będzie znaczący udział. Co do tego, że jest to surowiec odnawialny, pod warunkiem pozyskiwania go w sposób tą odnawialność gwarantujący,  przekonywali gdańscy leśnicy podczas Pomorskiego Pikniku Energetycznego. Przy tej okazji odsłaniali  przed odwiedzającymi ich gośćmi tajniki swojej pracy w lesie dzieląc się swoją wiedzą związaną z życiem lasu i jego mieszkańców. Rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie wyglądu kory czy liści,  właściwości i zastosowania poszczególnych gatunków, kształtu tropów dzikich zwierząt czy zasad bezpiecznego zachowania się lesie to tylko niektóre elementy leśnej wiedzy, którą można było posiąść podczas spotkania z leśnikami. Najmłodsi z zapałem rozbierali i od nowa budowali drewniany domek czy tworzyli niezwykłe obrazy wypalane w drewnianych krążkach  przy użyciu pirografu. Duże zainteresowanie wzbudzał elektryczny samochód, który w ramach programu „Las Energii” użytkowany jest przez leśników w ich codziennej pracy. Projekt zakłada m.in. podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.  Wielu z odwiedzających leśne stoisko gości po raz pierwszy dowiedziało się, jakie znaczenie mają lasy w procesie łagodzenia  postępujących zmian klimatycznych, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!