Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Trójmiejskie - Od pokoleń w dobrych rękach

Położenie Nadleśnictwa Gdańsk jest szczególne: w jego zasięgu administracyjnym mieszka prawie połowa mieszkańców województwa pomorskiego, podczas gdy lasy nadleśnictwa to zaledwie 4% lasów całego województwa.

Leśnicy mają pełną świadomość, że teraz, jak i w przyszłości Lasy Trójmiejskie będą społeczeństwu absolutnie niezbędne, zarówno ze względów gospodarczych, jak i ekologicznych czy rekreacyjnych. Lasy te jednak starzeją  się i wymagają ,,odmłodzenia”, chociażby po to żeby mogły z nich korzystać i cieszyć się nimi również przyszłe pokolenia mieszkańców. Dlatego leśnicy, naśladując naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, ułatwiają i przyspieszają pojawianie się nowego pokolenia drzew. Dzięki temu zapewniona zostaje trwałość i ciągłość lasu na tym terenie, bez uszczerbku dla powierzchni jaką ten las zajmuje.

To ułatwienie i przyspieszanie naturalnego odnawiania lasu wymaga niekiedy wycinki niektórych drzew, ale i tak drewno pozyskane w ten sposób ostatecznie trafia również do mieszkańców Trójmiasta w postaci choćby mebli, czy książek. Mimo tego, że Lasy Trójmiejskie są lasami gospodarczymi, to nie w każdej ich części wycina się drzewa. Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, jest 11 rezerwatów - tą formą ochrony przyrody zostało objętych aż 340 hektarów lasów. Dodatkowo 570 hektarów tego lasu leśnicy wyłączyli z planowej gospodarki. Razem jest to pokaźny obszar niemal dwudziestokrotnie większy od Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku. Tym samym wydzielone zostały miejsca gdzie przyroda rządzi się sama.


Młode pokolenie lasu

Każdego roku tysiące mieszkańców Trójmiasta wraz z rodzinami, przyjaciółmi i bliskimi sadzi razem z leśnikami blisko 6000 nowych drzew.


Miejsca po wyciętych w ramach gospodarki leśnej drzewach nigdy nie pozostają na długo wolne. Zawsze zajmują te miejsca młode drzewa. Leśnicy tak zarządzają lasami, by jak najwięcej z nich odnowiło się naturalnie. Polega to na powstawaniu młodego pokolenia lasu przy wykorzystaniu głównie sił natury - podobnie, jak dzieje się to w lasach o charakterze pierwotnym. Jeżeli z jakichś powodów nie udaje się odnowić lasu w sposób naturalny leśnicy sadzą w takich miejscach młode drzewka wyhodowane w szkółkach leśnych. W lasach otaczających Trójmiasto leśnicy sadzą co roku ponad 250 000 młodych drzew, 70% z nich to dęby. Na ten cel Nadleśnictwo Gdańsk wydaje około 200 000 zł.


Międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC


Prowadzona przez leśników gospodarka leśna jest certyfikowana przez dwa najważniejsze międzynarodowe certyfikaty dające gwarancję prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej­­ – FSC oraz PEFC. Oznacza to, że Trójmiejskie lasy są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz  zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznymi, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych na tym obszarze.


Film o naszych lasach


O tym, jak leśnicy opiekują się lasami otaczającymi Trójmiasto, jak pozyskują drewno, jak zachęcają do spędzania czasu w lesie. Opowiada film autorstwa Tadeusza Baranieckiego.