Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny KADRY LASU

Leśnicy fotograficy i fotoamatorzy z terenu RDLP w Gdańsku na start. Zimowa edycja konkursu otwiera cykl, który, zgodnie z porami roku, składać się będzie z czterech etapów.

       Celem konkursu jest zgromadzenie zasobu fotograficznego o tematyce przyrodniczej z terenu naszej dyrekcji, który wykorzystywany będzie m.in. do realizacji działań promocyjnych i marketingowych (materiały promocyjne, kalendarze, strony www, portale społecznościowe, itp.), oraz popularyzacja fotografii przyrodniczej wśród pracowników RDLP w Gdańsku. Każdorazowe wykorzystanie zdjęcia przesłanego na konkurs opatrzone będzie imieniem i nazwiskiem jego autora.

          Tematyką konkursu "Kadry Lasu" jest szeroko rozumiana przyroda i praca leśnika. Konkurs został podzielony na cztery edycje: Zima, Wiosna, Lato, Jesień. Terminy nadsyłania prac każdej edycji: zima - do 20 marca 2017, wiosna - do 20 czerwca 2017, lato - do 20 września 2017, jesień - do 20 listopada 2017.

          Konkurs skierowany jest do pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (biura oraz jednostek podległych). Zgłaszanie prac do konkursu odbywać się będzie poprzez dodawanie zdjęć do folderu konkursowego udostępnionego w sieci WAN LP (\\10.15.0.34\konkurs). Z przyczyn technicznych dostęp do folderu konkursowego nie jest możliwy poprzez Stanowisko leśniczego. 

     Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu "Kadry Lasu", znajdującym się w załączniku. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pan Marcin Zawadzki, pracownik Wydziału Rozwoju i Innowacji, tel. (58) 32 12 204 email: marcin.zawadzki@gdansk.lasy.gov.pl.

          Za najlepsze zdjęcia przesłane w konkursie organizator przewidział nagrody pieniężne, zgodnie z załączonym regulaminem.

Wyniki zimowej edycji konkursu dostępne są tutaj: 

Wyniki wiosennej edycji konkursu dostępne są tutaj.

Wyniki letniej edycji konkursu dostępne są  tutaj.