Lista aktualności Lista aktualności

Hobbicie domki w Marszewie

To tylko niektóre atrakcje, z jakich będzie można korzystać w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni

Każdy, kto w tym roku odwiedził kilka razy Leśny Ogród Botaniczny Marszewo widzi ogrom zmian, jakie zaszły dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Właśnie trwa najważniejszy etap rozwoju tego centrum edukacji przyrodniczo-leśnej. Wyremontowano miejsce ogniskowe, wybudowano parking dla rowerów, zadaszenie 'klasy pod chmurką', plac zabaw, dodano nowe miejsca do aktywnego wypoczynku. Powstają dwie nowe ścieżki edukacyjne – Szlak wśród korzeni drzew oraz szlak Alicji w zaczarowanym lesie – w ramach tych dwóch ścieżek zostaną wybudowane domki do złudzenia przypominające hobbicie norki.

Żeby domki były jeszcze ciekawsze, Nadleśnictwo Gdańsk chce wyposażyć je w niezwykłe pomoce dydaktyczne. Powstały wstępne plany i rozpoczęto poszukiwanie przedsiębiorstw, które będą w stanie sprostać ambitnym pomysłom edukatorów.

Chcemy wyposażyć wnętrze naszych domków w najlepsze pomoce dydaktyczne, żeby każdy odwiedzający mógł w ciekawy sposób zdobywać wiedzę o przyrodzie. Dlatego poszukujemy firm, które zrealizują nasze plany. – mówi edukator Witold Ciechanowicz z Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo.

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.