Lista aktualności Lista aktualności

GDAŃSCY STRAŻNICY LEŚNI Z ODZNAKAMI SŁUŻBOWYMI

W dniu 10 września 2019 r. przed siedzibą Dyrekcji,  w obecności Wojewody Pomorskiego pana Dariusza Drelicha, Strażnicy Leśni RDLP w Gdańsku otrzymali z rąk Dyrektora Bartłomieja Obajtka odznaki służbowe.  Uroczystość poprzedzona została złożeniem przez Wojewodę Pomorskiego oraz delegację gdańskich leśników z Dyrektorem RDLP na czele pamiątkowych wieńców pod obeliskiem upamiętniającym nazwiska pomorskich leśników – ofiar II Wojny Światowej. Pamięć ofiar uczczono również modlitwą, którą poprowadził Ksiądz Kanonik Jacek Tabor – Kapelan gdańskich leśników.

W wystąpieniu poprzedzającym wręczenie Odznak Dariusz Drelich podziękował Straży Leśnej za dobrą współpracę z Policją, a sam akt wręczenia odznak porównał z uroczystym wręczaniem podobnych  symboli sprawowanej służby jakie otrzymują jej funkcjonariusze. Dyrektor Bartłomiej Obajtek również dziękował Strażnikom za ich skuteczną ale i niełatwą służbę. Zapewnił, że Straż Leśna jako formacja skutecznie ochraniająca narodowe dobro jakim są lasy może w spokoju realizować swoje zadania. Kapelan leśników Ksiądz Jacek Tabor gratulował wyróżnionym i życzył bezpiecznej pracy przy wypełnianiu przez Strażników ich obowiązków. 

W imieniu Strażników  Leśnych głos zabrał kol. Zbigniew Klawikowski -  odznaka nr 100, który podkreślił specyfikę i odpowiedzialność służby, której  wyzwaniom niekiedy trudno podołać. Zapewnił o dalszej skutecznej pracy w wypełnianiu obowiązków Strażników Leśnych.

W uroczystości wzięli udział Nadleśniczowie RDLP w Gdańsku, którzy w swojej codziennej pracy kierują działaniami Strażników Leśnych.

Podstawą prawną wręczenia odznak było Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 14 grudnia 2018 r.

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom Strażnikom tego funkcjonalnego i jakże ważnego atrybutu sprawowania przez nich powierzonych im zadań – Darz Bór!  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!