Lista aktualności Lista aktualności

Gdańscy leśnicy i naukowcy spotkali się w Marszewie.

Zdefiniowanie obszarów wzajemnej współpracy i przygotowanie dwustronnych porozumień to efekt spotkania, do jakiego doszło 10 marca w Marszewie.

        W dniu 10 marca 2017 r. w  Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie odbyło się spotkanie gdańskich leśników z przedstawicielami środowisk akademickich Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu ze strony UG wzięli udział dr hab. Jerzy Gwizdała – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju. PG reprezentowali prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji oraz dr inż. arch.  Stefan Niewitecki  z Wydziału Architektury. Spotkanie otworzył dr inż. Adam Kwiatkowski, dyrektor RDLP w Gdańsku. Witając przybyłych na spotkanie stwierdził, że Lasy Państwowe mogą stać się dla gdańskich uczelni dobrym partnerem do współpracy. Zakres i złożoność realizowanych przez współczesne leśnictwo zadań jest na tyle złożony i różnorodny, że każdy może znaleźć dla siebie interesujący go temat. Na poparcie tych słów przedstawiono trzy prezentacje. Marek Zeman, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk przedstawił genezę oraz perspektywę rozwoju  Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i naukowo-dydaktycznym. Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo omówił rolę oraz zadania LKP ,,Lasy Oliwsko Darżlubskie" zaś Mariusz Potoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg przedstawił zagadnienia z zakresu turystyki w obszarach leśnych. W swoim wystąpieniu rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała podkreślił, iż należy zmienić podejście do lasu, jako nie tylko „fabryka" dla drewna i gospodarki ale również stosunkowo taniej turystyki. Poparł nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi zwłaszcza na poziomie projektów miękkich, badań naukowych (rozwój zrównoważony) i innowacyjności wymieniając wydziały, które mogłyby współpracować z Lasami Państwowymi.   W swoim wystąpieniu Z kolei prof. dr hab. Krzysztof Bielawski przedstawił projekty , w których bierze udział uczelnia. Są to: projekt INTNERREG program Południowy Bałtyk, Assemble Plus w ramach Programu Horyzont 2020, współpraca ze stowarzyszeniami, turystyka medyczna, biogospodarka, otwartość na współpracę z Rosją.  O polach współpracy leśników z Politechniką Gdańską mówił jej prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji prof. Piotr Dominiak przedstawiając wydziały, które są na taką współpracę.

       Na zakończeniu uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć podpisania dwustronnych porozumień, na mocy których  współpraca gdańskich uczelni  z leśnikami tut. RDLP stałaby się faktem, przynosząc sygnatariuszom porozumienia obustronne korzyści.