Lista aktualności Lista aktualności

BYŁ ZLOT

Zlot ok. 14 tys. harcerzy rozlokowanych na Wyspie Sobieszewskiej położonej na terenie RDLP w Gdańsku przechodzi właśnie do historii.

Było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, w którym aktywnie uczestniczyli również gdańscy leśnicy. Z tym większym żalem ale i nadzieją, że  w trakcie trwania Zlotu nauczyliśmy harcerzy jeszcze większej miłości i szacunku dla lasów, żegnamy naszych przyjaciół w zielonych mundurach.

Przypomnijmy, że leśnicy z terenu nadleśnictw RDLP w Gdańsku  przez cały czas trwania Zlotu byli gospodarzami dla ponad 700O jego uczestników. W ramach pobytu na terenie poszczególnych nadleśnictw harcerze, pod czujnym okiem leśników, mogli wykonywać prace nie tylko ,,przyjemne” ale i pożyteczne dla lasu, jego mieszkańców oraz dla społeczeństwa,  i tak nasi goście:

  • odnawiali i porządkowali Miejsca Pamięci Filii Obozu Pracy w Stutthof poprzez czyszczenie kamiennego pomnika ofiar obozu, odmalowanie infrastruktury turystycznej (ogrodzenia, tablic, ławek), porządkowanie terenu z liści i gałęzi,
  • harcerze uprzątali pozostałości pozrębowe. Praca ta polegała na zbieraniu gałęzi  z powierzchni, na której zostały wycięte drzewa, a następnie ułożeniu ich w stosy na  miejscach wyznaczonych przez leśniczego. Utworzone w ten sposób stosy z gałęzi stanowić będą w przyszłości miejsce schronienia dla licznych drobnych zwierząt  i innych organizmów mieszkających  w lesie,
  • dokonywali patrolowania lasów pod kątem zagrożenia ze strony ASF oraz bezpieczeństwa lasów pod kątem ochrony p. pożarowej,
  • wykonywali prace mające na celu utworzenie wzdłuż dróg pasów przeciwpożarowych poprzez min. wynoszenie gałęzi ok. 30 m od drogi w głąb lasu,
  • odmalowali infrastrukturę turystyczną służącą społeczeństwu (ogrodzenia, tablice, ławki), porządkowali teren wokół tych miejsc,
  • pielęgnowali młode uprawy leśne, poprzez łamanie zbędnych, chorych i wadliwych drzewek wykonując tym samym tzw. czyszczenia wczesne.

 

To tylko krótka lista prac przygotowanych przez leśników z myślą o uczestnikach Zlotu.

 Dziękujemy harcerzom za pomoc w naszej codziennej pracy. Mamy nadzieję, że w ich sercach pozostanie wspomnienie nie tylko wspaniałego Zlotu ale i pracowitego pobytu w gościnnych, gdańskich lasach, do których już teraz ponownie zapraszamy bowiem ,,Przyszłość zaczyna się dzisiaj…”.

CZUWAJ!