Lista aktualności Lista aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju u pomorskich leśników

Dziś do nas dotarło!

Harcerki z Hufca Gdańsk-Śródmieście przekazały dziś dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Betlejemskie Światło Pokoju.

16 grudnia harcerki i harcerze z ZHP z całej Polski odebrali je w Zakopanem i zabrali w swoje rodzinne strony. Teraz - roznoszą je jako znak bratertswa, jedności i pokoju.

Jak sami deklarują: Betlejemskie Światło Pokoju to nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym światło. Zmotywowani słowami papieża Franciszka „Idź i głoś” harcerze podejmują wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość.

- Dziękuję za to światło, dziękuję za nadzieję, którą wraz z nim roznosicie. Przyjmuję je z radością. Przekażę to światło pomorskim leśnikom, tak żeby znalazło się na naszych wigilijnych stołach - mówił, przyjmując Światło Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.