Lista aktualności Lista aktualności

9 MIESIĘCY PO NAWAŁNICY

7 milionów zł na naprawy i przebudowy dróg od Lasów Państwowych dla lokalnych samorządów.

Minęło już 9 miesięcy od dramatycznych zdarzeń roku 2017. Przypomnijmy - teren Nadleśnictwa Lipusz to  najbardziej zniszczony obszar przez ubiegłoroczne, sierpniowe nawałnice. Huragan zniszczył na tym obszarze las na łącznej powierzchni 7 165 ha, a masę powalonego drewna oszacowano na 1 854 000 m3. Do tej pory udało się uporządkować ok. 2500 ha pow. i usunąć 560 000 m3 zalegającego drewna.

Mimo wspólnych wysiłków prace porządkowe wciąż trwają, a co za tym idzie intensywny wywóz drewna. Wielu mieszkańców i turystów przebywających w okolicach odczuwa skutki intensywnej pracy leśników w porządkowaniu tych terenów. Duża ilość samochodów ciężarowych przewożących drewno pogorszyła stan dróg leśnych i publicznych. Leśnicy widząc ten problem nie pozostają bierni. Dlatego też w ostatnich tygodniach, w ramach prowadzonej przez Lasy Państwowe społecznie odpowiedzialnej polityki finansowej i gospodarczej, Nadleśnictwo Lipusz podpisało umowy z lokalnymi samorządami na partycypowanie w kosztach remontów dróg gminnych i powiatowych. Łącznie Lasy Państwowe przekazały na ten cel blisko 7 000 000 zł.

Nadleśnictwo Lipusz podpisało umowy z lokalnymi samorządami na partycypowanie w kosztach remontów dróg gminnych i powiatowych. Łącznie Lasy Państwowe przekazały na ten cel blisko 7 000 000 zł.

I tak: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie otrzymało 1 205 400 zł, Starostwo Powiatowe w Bytowie uzyskało 1 460 800 zł dofinansowania. Gminy w ramach inwestycji wspólnych otrzymały od LP: Gmina Dziemiany - 1 754 600 zł, Gmina Lipusz - 1 428 000 zł, Gmina Karsin - 416 600 zł oraz Gmina Parchowo - 484 500 zł.

Priorytetem dla lipuskich leśników  jest przede wszystkim uprzątnięcie zniszczonych powierzchni. Równolegle do tych prac trwają przygotowania do zalesień. Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku starają się przygotować dla swoich kolegów z Lipusza jak największą ilość sadzonek drzew leśnych, tak aby po uprzątnięciu martwego drewna można zacząć wprowadzać nowe pokolenie lasu. Poprzez sadzenie większej ilości drzewek gatunków liściastych  oraz maksymalne wykorzystanie odnowień lasu siłami natury będą to drzewostany bardziej urozmaicone gatunkowo, a więc odporniejsze na tego typu zdarzenia w przyszłości.

Foto: Paweł Błaszkowski

Planuje się, że zakończenie prac porządkowych na tym terenie nastąpi do końca marca 2019 r. Początkiem odnowienia zniszczonych terenów było sadzenie lasu pod hasłem "Sadzimy las dla Niepodległej”. Odbyło się ono 21 kwietnia br. Tą akcją gdańscy leśnicy oraz ZHP Chorągiew Gdańska chcieli w sposób symboliczny rozpocząć odbudowę zniszczonych lasów i zrobili to z powodzeniem!